Händelserik vår i forsknings och innovationens tecken i Storbritannien.

Här rapporterar Sveriges innovations- och forskningsråd Marika Amartey om det senaste inom samarbetet mellan Sverige och Storbritannien.

Representanter från RISE och UCL

Två nya avtal inom innovation- och forskning

OSI London har i stor utsträckning bidragit till betydande svensk-brittiska samarbetsavtal sedan kontorets etablering år 2022. I höstas undertecknade statsministrarna Kristersson och Sunak ett omfattande bilateralt strategiskt partnerskap där forskning och innovation är en av fem prioriterade områden, och för två år sedan aktiverades ett samverkansavtal (MoU) för life science. Båda avtalen grundar sig på våra regeringars samsyn i frågor rörande bland annat forskning, innovation och digitalisering. Därför är det särskilt roligt att kunna berätta om två färska avtal som inte är regeringsbundna, men som funnit inspiration och stöd i existerande avtal.

Strengthened partnership between United Kingdom and Sweden - Government.se

20220527-mou-life-sciences-se-uk.pdf (regeringen.se)

RISE och UCL samarbetar tvärvetenskapligt 

I slutet på maj undertecknade RISE, Research Institutes of Sweden och UCL, University College London ett MoU (memorandom of understanding) om de nya tvärvetenskapliga områdena neuroarkitektur och neurodesign. Med ett gemensamt engagemang för framstående forskning strävar aktörerna att utforska hur den mänskliga hjärnan interagerar med byggda miljöer, och hur förståelsen av detta kan bidra till utformningen av hållbara miljöer som förbättrar hälsa och välbefinnande. OSI London planerar att stå värd för ett antal expertsammankomster under hösten i syfte att fortsätta stötta samverkan.

University College London and RISE Research Institutes of Sweden launch pioneering bilateral collaboration in NeuroDesign and NeuroArchitecture for future innovation | RISE

Samverkan inom fusionsenergiutveckling

I maj träffades svenska Novatron Fusion Group och den brittiska atomenergimyndigheten UKAEA på den svenska ambassadörens residens i London för att tillkännage ett MoU för fusionsenergiutveckling. Samverkansavtalet innefattar exempelvis kunskapsutbyten, teknikdemonstrationer och forskning om nästa generations utrustning och material, design, plasmauppvärmning, diagnostik och fjärrhanteringssystem.

United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) signs MoU with Nordic’s first fusion energy company, Novatron Fusion Group — Novatron Fusion

Samförståndsavtal inom kliniska prövningar

Inom ramen för MoU för life science organiserades i april en digital workshop om erfarenhetsutbyte för decentraliserade kliniska prövningar med talare från Uppsala universitet, Läkemedelsverket, Astra Zeneca, Durham University och Oxford University. Vinnova och Vetenskapsrådet har under våren publicerat utlysningar för utveckling av långsiktigt forsknings- och innovationssamarbete inom bland annat hälsa och 6G med partners i länder som Storbritannien och USA.

Hitta rätt erbjudande om finansiering | Sök bland Vinnovas erbjudanden | Vinnova

Uppsalaföretag vinner innovationspris

OSI London hade den stora glädjen att närvara vid utdelningen av the Longitude Prize on AMR om 8 miljoner pund på Science Museum i London i juni. Priset tilldelades Uppsalaföretaget Sysmex Astrego för sin banbrytande innovation, PA-100 AST System, som minskar analystiden för urinvägsinfektioner från 2-3 dagar till mindre än en timme. Tävling utlystes redan år 2014 och 250 företag har deltagit och bidragit till banbrytande diagnostiska tester med snabb identifiering av infektioner i syfte att bekämpa antibiotikaresistens. Det var emellertid bara Sysmex Astregos innovationsprestation som lyckats uppfylla alla de krav som ställts i utlysningen. Grattis Uppsala!

Kort om Marika Amartey

Marika är statsvetare och har tidigare arbetat med export- och investeringsfrämjande, varit nationell expert på EU-kommissionens DG Connect för frågor som rör forskning och innovation samt arbetat som teknisk konsult i näringslive