Studenthälsa.se

Syftet med Studenthälsa.se är att stärka universitetens och högskolornas studenthälsovårdsarbete med att främja studenternas psykiska och fysiska hälsa och på så sätt öka förutsättningarna för en god och trygg studietid. UHR står för den tekniska leveransen och förvaltning av webbplatsen.

Målet med portalen är att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan studenthälsovården vid universitet och högskolor så att studenterna i högskolan på ett effektivare sätt kan ta del av de samlade erfarenheter som finns inom studenthälsovården.

UHR står för den tekniska leveransen och arbetet med att ta fram och förvalta innehållet sker i samarbete med Sveriges universitet och högskolor och Sveriges förenade Studentkårer. Redaktionen som sköter Studenthälsa.se består av medarbetare från Linköpings universitet, Stockholms universitet och UHR.

På Studenthälsa.se hittar studenterna flera tips och råd för livet som student inom ett tio-tal områden, som till exempel Student- och festkultur, Plugga smart och Planera dina studier. Vidare fokuserar portalen på psykisk hälsa och erbjuder stöd i form av artiklar och filmer inom fler olika områden som bland annat prokrastinering, självskadebeteende och talängslan.

Studenthälsorna har också möjlighet att publicera sina olika event i kalendariet där studenterna erbjuds seminarier och att delta i olika aktiviteter.

Portalen ska också möjliggöra erfarenhetsutbyte samt fungera som ett verktyg för utveckling av verksamheten vid studenthälsovården runt om i landet och öka den digitala samordningen.

Senast uppdaterad: 31 januari 2024