UHR:s styrelse

UHR:s styrelse består av myndighetens generaldirektör och åtta ledamöter som regeringen utser.

Ledamöter från och med den 1 april 2022:

  • Madeleine Harby Samuelsson, ordförande, socionom
  • Peter Aronsson, vice ordförande, rektor, Linnéuniversitetet
  • Krister Dackland, it-direktör, Arbetsförmedlingen
  • Adam Hallberg, student
  • Susanne Kristensson, förvaltningschef, Lunds universitet
  • Sofia Ritenius, student
  • Monica Sonde, avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Caroline Söder, verkställande direktör, Trygghetsfonden
  • Eino Örnfeldt, generaldirektör UHR

Senast uppdaterad: 1 april 2022