Tjänstgöring vid internationella organisationer

Sverige har överenskommelser med de internationella organisationerna Unesco, Europarådet och OECD för statsanställda som är intresserade av några månaders utbytestjänstgöring.

Tjänstepersoner inom staten, med akademisk examen och goda kunskaper i engelska och/eller franska samt flera års arbetslivserfarenhet från sitt arbetsområde kan söka tjänstgöring vid internationella organisationer.  Arbetsspråket är oftast engelska men kunskaper i andra språk är en tillgång.

Tjänstgöringen vid de internationella organisationerna omfattar minst sex månader vid Unesco, fyra månader vid Europarådet och sex månader eller mer vid OECD. 

Du får möjlighet att handlägga egna områden alternativt driva kortare projekt. Arbetsuppgifterna i de internationella organisationerna fastställs och specificeras före praktiken.

Finansiering

Arbetsgivaren betalar lön och omkostnader under utlandstjänstgöringen. Kontrakts- eller traktamentsfrågor hanteras av arbetsgivaren. Eftersom ansvaret för kostnaderna skiljer sig åt mellan departement och myndigheter bör den sökande ta reda på hur det förhåller sig på den aktuella arbetsplatsen.

Ansökan

Ansökan kan skickas löpande och ska skrivas som en vanlig jobbansökan. Det betyder att den bör innehålla:

  • en personlig presentation med kortare bakgrund om dig som söker
  • uppgifter om till vilken organisation ansökan är ställd
  • information om vilket område du vill tjänstgöra inom och varför.

Motivera också hur organisationen gagnas av utbytet, vad utbytet skulle kunna bidra med till organisationen och för den egna utvecklingen.

I ansökan ska du ange önskan om arbetsområde inom organisationen. Området ska vara kopplat till nuvarande arbete och utbildning.

Bifoga en meritförteckning på engelska, liksom ett rekommendationsbrev från chef eller personalansvarig angående kostnaderna kring utbytestjänstgöringen.

Ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet (UHR) som vidarebefordrar den till respektive organisation. Mejl: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2024