Betygsurval

Den sökandes betygsmeriter avgör vem som blir antagen i betygsurvalet. Meriterna i betygsurvalet består av betyg från svensk gymnasial utbildning, utländska betyg eller omdömen från folkhögskola.

Betygen räknas om till ett meritvärde. Meritvärdet består av jämförelsetalet (det vill säga betygsgenomsnittet) och eventuella meritpoäng/meritpoängskompensation. För sökande med meriter från folkhögskola består meritvärdet av studieomdömet från folkhögskola.

I betygsurvalet finns tre urvalsgrupper:

 • direktgrupp (BI) – sökande med avslutade gymnasiestudier som ger behörighet utan kompletteringsbetyg
 • kompletteringsgrupp (BII) – sökande som har kompletterat för att uppfylla behörighetskraven
 • folkhögskolegrupp (BF) – sökande med studieomdöme från folkhögskola

Läs mer om hur meritvärdet räknas ut på uhr.se

Minst en tredjedel av platserna fördelas utifrån betyg

Minst en tredjedel av platserna på en utbildning ska normalt tillsättas utifrån betyg. I betygsurvalet prövas de sökande i tre urvalsgrupper, beroende på utbildningsbakgrund, och om de har kompletterat sina betyg i efterhand. Grupperna beskrivs nedan. Observera att man kan vara behörig i flera urvalsgrupper i betygsurvalet. Då prövas man i alla grupper som man är behörig i. Den som har ett giltigt högskoleprovsresultat prövas dessutom i högskoleprovsurvalet.

Utbildningsplatserna fördelas så här

Först fördelas platserna i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen (BI/BII) och folkhögskolegruppen (BF).

Sedan platserna har fördelats i respektive grupp, fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BII.

En tredjedel av platserna i BII förs över till BI.

De sökande rangordnas sedan efter sitt meritvärde i varje urvalsgrupp.

Urvalsgrupperna

BI (Direktgruppen)

 • sökande med betyg från svensk gymnasieskola (utan komplettering)
 • sökande med betyg från svensk gymnasial vuxenutbildning, där minst två tredjedelar av gymnasiepoängen är kurser från gymnasial vuxenutbildning. (utan komplettering)
 • sökande med betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från gymnasial vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
 • sökande med betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå med eller utan komplettering med betyg från gymnasial vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

BII (Kompletteringsgruppen)

 • sökande med betyg från svensk gymnasieskola som har kompletterat inom gymnasial vuxenutbildning eller genom prövning
 • sökande med betyg från svensk gymnasial vuxenutbildning, där mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen är kurser från vuxenutbildningen
 • sökande med betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå (med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet)

Sökande som har konkurrenskompletterat prövas i både grupp I och II.

BF (Folkhögskolegruppen)

 • sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola

Allt du behöver veta som sökande på webbplatsen antagning.se

Om studier i Sverige och utomlands på webbplatsen studera.nu

Senast uppdaterad: 11 maj 2021