"Utbytestjänstgöringen är början på ett långt samarbete"

När Francisco Contreras fick möjlighet att arbeta med den latinamerikanska erkännandekonventionen The Convention of Buenos Aires tvekande han inte. ”Det här är första gången någon från min avdelning är ute på fältet och direkt i konventionsarbetet.”

Francisco Contreras arbetar på Universitets- och högskolerådet och han tillämpar dagligen Lissabonkonventionen i sitt arbete med att bedöma utländsk utbildning. Lissabonkonventionen var den första i världen i andra generationens konventioner och reglerar erkännandet av utländska utbildningar inom högre utbildning. Nu har Latinamerika och Karibien nyligen antagit en ny konvention, Buenos Aireskonventionen som skrevs 2019 och började gälla i oktober 2022.

– The Unesco International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean (IESALC) är ansvarig för att konventionen implementeras i regionen Latinamerika och jag ingår i ett team som arbetar med det. I Latinamerika finns det många människor som vill flytta för att jobba eller studera i andra länder och Europa skulle behöva så många fler personer i arbete, men då krävs det att de har ett erkännande och får hjälp med att kunna söka jobb, berättar Francisco Contreras.

Samarbetet gagnade både lokalt som globalt

Francisco reste till Latinamerika och Unesco/IESALC på ett sex månader långt tjänsteutbyte med uppgiften att koppla på sin myndighets kunskap på organisationens arbete ute på fältet. Samtidigt blev vistelsen en del i en kompetensutveckling och då var det viktigt att fundera över hur en utlandstjänstgöring kunde bidra till det.

– Med min erfarenhet av att ha tillämpat Lissabonkonventionen kunde jag bidra till en viktig konvention samtidigt som jag har utvecklats och lärt mig nya saker. Jag tar med mig ett gediget nätverk hem. Det är viktigt för Europa att ha kontakt med andra regioner om vi ska fortsätta att vara en ledande aktör inom internationalisering av högskoleutbildning, säger Francisco Contreras.

På plats handlade hans arbete om att skriva rapporter, förbereda möten, bygga upp nätverk och långsiktiga samarbeten över regiongränserna samt hålla föredrag för myndigheter i medlemsländerna. Arbetsspråken var engelska och spanska. Francisco är född i Chile och talar spanska och engelska och kan även göra sig förstådd i länder som har portugisiska som språk. Den fördelen gjorde att han snabbt kom in i gruppen och kunna påverka arbetet inom till exempel erkännandet av flyktingar och internflyktingars utbildningar.

– Nu siktar vi på att ännu bättre kunna arbeta med bedömning av utländsk utbildning för länder från Latinamerika. Jag fortsätter att jobba med den nya konventionen för Unesco/IESALC ett par procent av min arbetstid. Det här är början på något långsiktigt, säger Francisco Contreras.

Rekommenderar du andra att göra ett utbyte?

– Ja, självklart. Men det är bra att ha en viss erfarenhet. Se till att få kvalificerade arbetsuppgifter utifrån dina kunskaper. Vi har stor kompetens och den ska vi bidra med och dela med oss av!

Senast uppdaterad: 15 april 2024