Studentambassadörer för EU

Studentambassadörer för EU är studenter på utvalda universitet som har till uppgift att informera om praktik och arbete vid EU:s institutioner.

Studentambassadörer för EU 

Studentambassadörerna för EU (EU Careers Student Ambassadors), deltar på karriärmässor, karriärdagar och seminarier på sin lokala ort på uppdrag av Epso och/eller Universitets- och högskolerådet. De anordnar också egna aktiviteter på sitt lärosäte. Sök uppdraget och bli studentambassadör för EU du med via Epsos webbplats.

Studentambassadörer läsåret 2023-2024:

Det här innebär att vara ambassadör

Studentambassadörer för EU fungerar som kontaktpunkt på universiteten –för de studenter som är intresserade av en EU-karriär. Ambassadörerna informerar om möjligheterna till praktik eller arbete vid EU:s institutioner, deltar i olika evenemang och har egna aktiviteter.

Uppdraget sträcker sig från oktober till oktober och under det aktuella året deltar ambassadörerna i Epso:s två-dagarsutbildning i Bryssel. Som ambassadör förväntas du lägga ned minst två timmar i veckan för att bland annat koordinera EU-karriärpresentationer på universitetet och medverka vid ett större karriärevenemang.

Du ska också dokumentera arbetsinsatserna vid slutet av ditt ambassadörs-år och skicka underlaget till Epso.

Utöver ovanstående kan ambassadören själv, beroende på sin studiesituation, avgöra hur mycket tid hon eller han vill lägga ned på ambassadörsrollen.

Mervärde för studentambassadörer för EU

Epso står för studentambassadörernas utgifter i samband med förberedelseutbildningen i Bryssel. Förutom själva utbildningen får studentambassadörerna också ta del av olika aktiviteter som Epso anordnar, samt har möjlighet att träffa andra ambassadörer från hela Europa.

Uppdraget som studentambassadör och erfarenheterna från rollen värderas ofta högt av framtida arbetsgivare, vilket ambassadörerna kan ha stor nytta av i sina CV:n.

Vem kan bli studentambassadör för EU?

Epso söker den som är motiverad att arbeta för och marknadsföra de möjligheter som ligger i en karriär vid EU:s institutioner. För att fungera som ambassadör bör den som söker:

  • Vara skicklig att kommunicera både verbalt och skriftligt.
  • Vara öppen för att ta och skapa kontakter.
  • Ha god organisationsförmåga.
  • Inge förtroende och tillit.
  • Ha möjlighet att söka upp de rätta målgrupperna.

En mer detaljerad kravprofil finns på Epsos webbplats.

Särskilda krav hos den som söker rollen som studentambassadör för EU

  • Att vara aktivt studerande vid det universitet där en ambassadör eftersöks.
  • Att kunna delta i den förberedelseutbildning som anordnas i Bryssel, vanligtvis under en helg i september.
  • Att vara inskriven och närvarande vid universitetet under den tid som ambassadörsuppdraget pågår.

Att ansöka om att bli studentambassadör för EU

Ansökningsomgång för att blir studentambassadör publiceras på Epsos webbplats i början av året. Sök uppdraget och bli studentambassadör för EU du med via Epsos webbplats.

Urvalsprocessen

Urvalsprocessen sker i två steg:

  • Intresserade kandidater skickar in ansökan under den period ansökningsomgången är öppen.
  • Utvalda kandidater kallas till intervju efter sista ansökningsdag och efterföljande urval.

De kandidater som väljs ut för uppdraget får information senare under våren varefter de bjuds in till en träningssession online och/eller i Bryssel.

Mer information

Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) genom att mejla concours@uhr.se.

Information och ansökningsformulär för EU Career Student Ambassador finns på Epso:s webbplats.

Senast uppdaterad: 6 februari 2024