Lyssna

Betygskomplettering

Sökande med kompletteringar prövas i kompletteringsgruppen (BII) med undantag för sökande med utländska betyg eller svensk gymnasial yrkesexamen som kompletterar för grundläggande behörighet inom vuxenutbildningen där kompletteringarna tillgodoräknas i grupp BI. Sökande kan prövas både i BI och BII: i BI med avslutade gymnasiestudier utan komplettering, och i BII med kompletteringsbetyg.

Det finns två typer av komplettering:

  • behörighetskomplettering
  • konkurrenskomplettering

Behörighetskomplettering

Behörighetskomplettering innebär att en sökande kompletterar med godkänt betyg i en kurs som krävs för att uppfylla kraven för grundläggande eller särskild behörighet till en utbildning. Den som har behörighetskompletterat prövas enbart i kompletteringsgruppen (BII) i betygsurvalet, eftersom hen inte är behörig utan sin komplettering. Undantag görs för sökande med utländska betyg eller svensk gymnasial yrkesexamen som kompletterar för grundläggande behörighet inom vuxenutbildningen. Kompletteringarna tillgodoräknas i BI.

Sökande som behörighetskompletterar via studier i folkhögskola eller via basårsstudier, behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet, prövas också i kompletteringsgruppen (BII).

Konkurrenskomplettering

Konkurrenskomplettering innebär att en sökande kompletterar för att höja sitt meritvärde. Den som konkurrenskompletterar prövas i både BI (direktgruppen) och i BII (kompletteringsgruppen) men med olika meritvärden.

Det finns tre typer av konkurrenskomplettering

  • utbyteskomplettering
  • meritpoängskomplettering
  • tilläggskomplettering

Utbyteskomplettering innebär att en sökande skaffar ett nytt och högre betyg i en kurs som ingår i gymnasieexamen eller i slut-/avgångsbetyget. Det nya betyget räknas då i stället för det gamla.

Meritpoängskomplettering innebär att en sökande, efter avslutade gymnasiestudier, kompletterar med betyg i en kurs som ger meritpoäng. För sökande med gymnasieexamen som kompletterar med en kurs för meritpoäng räknas betyget i kursen med i jämförelsetalet.

Tilläggskomplettering innebär att en sökande skaffar ett betyg i en kurs som inte finns i slutbetyget, inte är behörighetsgivande, men som höjer jämförelsetalet om det räknas med. Tilläggskomplettering är bara tillåten för sökande med betyg utfärdade före 1 januari 2010.

Betyg i Gy11/Vux12 - kurser kan inte tillgodoräknas som tilläggskomplettering. 

Allt du behöver veta som sökande på Antagning.se

Senast uppdaterad: 3 juli 2023