Utbytestjänstgöring på FN-organet Unesco

Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Statsanställda i Sverige kan söka utbytestjänstgöring på Unesco för att utvecklas i sin yrkesroll, öka sina språkkunskaper och stärka sina internationella färdigheter och erfarenheter.

Unesco har huvudkontor i Paris och fältkontor på alla kontinenter. Unesco uppmuntrar till utbyten på fältkontoren. 

Förutsättningar

Du som söker ska ha relevant utbildning för den typ av tjänstgöring som Unesco behöver. Du ska ha flerårig erfarenhet av relevant arbete, antingen inom Unescos sakområden eller inom styrning och administration (IT, arkiv, utvärdering eller dylikt).

Den som deltar i utbytestjänstgöring arbetar under samma etiska regler som gäller för all personal på Unesco med hänsyn till integritet, professionalism, jämställdhet och respekt för mångfald.

Arbetsspråken är engelska och franska. Kunskap i något av de övriga officiella Unescospråken är en merit (spanska, arabiska, kinesiska, ryska). Du behöver inte kunna arbeta på franska – ofta skrivs bakgrundstexter, utkast till beslut, rapporter och informationsmaterial på engelska och översätts sedan. Unesco anpassar arbetsplanen efter aktuella språkkunskaper. 

Finansiering

Arbetsgivaren betalar lön, resor, traktamente, hyra och försäkring. Vid utbytestjänstgöring gäller samma villkor för till exempel ledigheter som för övrig personal på Unesco.

Ansökan

Ansökan kan göras löpande. Bekanta dig i förväg med Unescos verksamhet för att få grundläggande kunskaper om organisationen, dess prioriteringar, program och budget och hur den styrs.

Structure of the UNESCO Secretariat

Det tar sex till nio månader för Unesco att hantera ansökan. Därför krävs god framförhållning.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev på engelska eller franska med motivering till ansökan. Brevet ska också innehålla referenser och fakta som är relevanta för utbytet samt vid vilken avdelning/enhet/service du önskar genomföra utbytet. (Kontakta gärna Unesco för mer information och samtal om möjligheter). 
  • Självvärdering av den sökandes språkkunskaper. För stöd i värderingen, använd denna mall: Global Scale (pdf)
  • CV på engelska.
  • Ett brev på engelska eller franska från arbetsgivaren som redogör för varför den sökande bör genomföra en utbytestjänstgöring.
  • Arbetsgivaren ska också redogöra för vilka kostnader som ersätts samt när och hur lång tid de önskar att utbytet genomförs.

Ansökan mejlas till Universitets- och högskolerådet: tjut@uhr.se

Bedömning och beslut

Sveriges permanenta delegation vid Unesco gör en bedömning av din ansökan. Innan Unesco fattar beslut bjuds den sökande in till en intervju. Om ansökan godkänns ska den sökande skicka in ett läkarintyg som visar att det inte finns några medicinska hinder för att genomföra utbytet.

Tre månader före planerat startdatum får du slutligt besked från Unesco. Om ansökan inte beviljas lämnar Unesco besked tidigare.

Praktisk information

Vid bifall skrivs en överenskommelse mellan organisationen och arbetsgivaren. Därefter upprättas ett kontrakt mellan den sökande och den chef på Unesco som fungerar som värd. 

Tillsammans med arbetsgivaren skriver du ett avtal med Unesco om hur lång utbytestjänstgöringen ska vara. UHR rekommenderar utbyten på sex till tolv månader. Det ger förutsättningar för att få kunskap och delta i längre specialprojekt. 

Om det uppstår problem under utbytesperioden finns hjälp att få från en handläggare på Unescos personalenhet.

Så har andra gjort

Francisco Contreras, Universitets- och högskolerådet: "Utbytestjänstgöringen är början på ett långsiktigt samarbete"

Kontakt

Sveriges permanenta delegation vid Unesco svarar gärna på frågor om utbytestjänstgöring. Kontakta dem på: unesco-del.paris@gov.se

Vid frågor om processen, kontakta UHR: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 15 februari 2024