Vi erbjuder

UHR eftersträvar att vara en inkluderande arbetsplats som driver ett  systematiskt arbete för en god arbetsmiljö. Vi har kontor i Solna och i Visby med möjlighet till distansarbete och flexibel arbetstid. Vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg, friskvårdsbidrag och subventionerad läkarvård.

Hållbar och jämlik arbetsmiljö

UHR driver ett aktivt och systematiskt arbete för en god arbetsmiljö och med medarbetarnas hälsa i fokus. Arbetsmiljöarbetet sker i nära samarbete med alla medarbetare och det finns flera forum för att diskutera och följa upp arbetsmiljön.

Myndigheten eftersträvar att vara en inkluderande arbetsplats där olikheter berikar och där vi har en medarbetarsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Vi har två kontor, ett större i Solna Strand vid vattnet och ett mindre i Visby. I Solna Strand sitter vi i ljusa fräscha lokaler med närhet till kommunikationer, gym och promenadstråk. En flexibel kontorslösning gäller, där du själv väljer din arbetsplats utifrån hur dagen ser ut. I Visby har du en egen kontorsplats och trevliga gemensamma utrymmen. Vi är måna om ergonomin och undersöker regelbundet arbetsmiljön för att du ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna utföra ditt arbete.

Individuell lönesättning

Myndigheten har individuell lönesättning där utgångspunkten är vår lönepolicy och lönekriterier. Vanligtvis har UHR lönerevision en gång om året. Som anställd ska du veta på vilka grunder lönen sätts och vad du kan göra för att påverka den.

Flexibel arbetstid med möjlighet till distansarbete

Arbetstiden på UHR planeras utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, men även för att du som medarbetare ska kunna kombinera arbete och familjeliv på bästa sätt.

UHR har en arbetsvecka på 40 timmar och erbjuder flexibel arbetstid för de flesta. Du förväntas vara på plats (fast arbetstid) mellan 09:00 och 15:00.  I UHR:s lokala arbetstidsavtal har du möjlighet att flexa mellan 06:00 och 09:00 samt mellan 15:00 och 21:00.

Lokalt arbetstidsavtal Universitets- och högskolerådet (pdf)

Möjlighet finns till distansarbete upp till 50 procent om ditt arbete är av sådan art att det fungerar för verksamhetens bästa. Överenskommelsen skrivs mellan medarbetare och chef.

Friskvårdsmöjligheter, kultur och gemenskap

UHR erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till att träna på arbetstid en timme i veckan. Vi har två aktiva personalföreningar inom konst och kultur samt friskvård.

Subventionerad läkarvård och läkemedel

Du kan vara ledig för läkar- och tandläkarbesök utan löneavdrag och UHR erbjuder även ersättning upp till 95 kronor per besök. Även läkemedelskostnader ersätts om de omfattas av högkostnadsskyddet.

Förälder och föräldraledighet

Som statlig arbetsgivare erbjuder UHR föräldrapenningtillägg för de dagar du tar ut föräldrapenning på grundnivå eller därutöver för högst 360 dagar per barn.

Semester

Medarbetare inom staten har generösa semestervillkor där man beroende på ålder har rätt till semester från 28 till 35 dagar per år.

Villkorsavtal

Vilkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2017 med ändringar 2021 (pdf, 1,6 MB)

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S 2013 med ändringar 2021 (pdf, 4,3 MB)