Poesi blir verktyget för att lära om hållbarhet

I eTwinningprojektet ”Sustainable Poetry 2023” skaffar sig ungdomar kunskaper om hållbarhet med hjälp av poesi. Dikterna blir ett verktyg för att sätta ord och känslor på ett globalt ämne som kan kännas både faktatungt och komplext. ”Med hjälp av poesi, läsning och språkets kraft kan alla relatera till hållbarhetsfrågorna och ta till sig kunskapen”, säger läraren Maria Glawe.

Studenter från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har tillsammans med studenter i Italien, Serbien och Turkiet samskapat och delat hållbar poesi. Under bland annat World Poetry Day har de skapat en digital poesiantologi och höjt sina röster för en hållbar framtid.

– När elever studerar olika poeter och berättar om dem för varandra i de olika länderna uppstår det ett utbyte i litteratur och kultur. Vi använder oss av en digital vy för att dela bilder, filmer, texter och har alltid tillgång till varandras aktiviteter. Jag vill att mina elever ska få perspektiv, ett kritiskt tänkande och ett samskapande där de med poesins hjälp får en röst i samhällsdebatten och tilltro till det demokratiska samtalet, säger Maria Glawe, lärare i bland annat svenska, läs- och skrivutveckling på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Från lokalt klassrum till global verksamhet.

Maria Glawe säger att poesi är ett friare sätt att uttrycka sig på, och hon har sett att genren passar alla elever och i synnerhet elever som av olika anledningar har svårt att läsa och skriva och att eTwinning har en språklig mångfald i sin plattform som tilltalar.

Sustainable Poetry startade redan 2017 då elever på olika gymnasieprogram fick möjlighet att läsa, samtala och skapa poesi med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. I Trelleborg ledde detta till stadens allra första Poesifestival år 2019. Med åren har det vuxit från ett lokalt klassrumsprojekt till en global verksamhet där barn och unga från förskola till gymnasium skapar poesi för en hållbar framtid i både Europa och Afrika.

Projektet löper på, varje år med ett nytt tema och varje år ska årets poesi på något sätt sändas eller presenteras på World Poetry Day. Alla planerar sin egen World Poetry och en pop up poetry. Den dagen delar alla sin poesi.

– Vi bidrar verkligen till det globala samskapandet av en hållbar framtid var än i världen vi befinner oss. Med ett vidgat perspektiv och ett digitalt medskapande stärks också känslan av gemensamt ansvar för att nå de globala målen. Till hösten kör vi i gång igen. Jag skulle vilja sprida vårt projekt och "peppa" fler kollegor att vara nyfikna på språklig mångfald. Det får gärna komma med fler skolor från Sverige och vara med i den internationella dimensionen, säger Maria Glawe.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024