Atlas konferens

Efter att ni deltagit vid en konferens ska ni skicka in en rapport till oss. Här berättar vi vad du ska tänka på. Vänta gärna en tid så att du kan beskriva ert arbete med att utveckla verksamheten och sprida resultaten.

Rapportera

Du rapporterar i samma system som för ansökan. När din ansökan beviljades skapades en länk till rapporten. Du använder samma inloggningsuppgifter som vid ansökan. 

  • Fyll i och skicka in rapporten online 
  • Skicka inte in några papperskopior 

Logga in på ditt användarkonto för Atlas konferens. 

Har du sökt och beviljats bidrag vid höstens ansökningsomgång 2023 är sista datum för att rapportera 1 april 2025. 

Spara underlag

Universitets- och högskolerådet genomför slumpvisa kontroller på beviljade konferenser. Kvitton och färdbevis behöver du inte redovisa vid rapporteringen, men ni ska spara dem och andra underlag i sju år för eventuell revision. 

Ni ska kunna bekräfta deltagandet genom intyg och/eller färdbevis i form av till exempel boardingkort.

Kontakta oss på e-post atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas:

  • Chelsea Long, 010-470 06 49
  • Jacob Dygéus, 010-470 03 76