Skolambassadör för EU

Är du lärare och undervisar på en högstadieskola, gymnasieskola, folkhögskola eller inom vuxenutbildning? Vill du utveckla arbetet med EU-frågor i din skola eller utbildningsorganisation? Då ska du gå fortbildningen till skolambassadör för EU.

Bli skolambassadör

Syftet med fortbildningen är att skolor i Sverige ska uppmärksamma EU-frågor och ge dig som skolambassadör kunskap och verktyg för att inspirera och stödja dina kollegor till att genomföra pedagogiska insatser för att öka intresset och kunskapen för EU-frågor i din skola. Fortbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla din egen undervisning.

Skolambassadör för EU är en kostnadsfri fortbildning som Universitets- och högskolerådet (UHR) genomför på uppdrag av Regeringskansliet tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige  och Europaparlamentets konfor i Sverige

Syftet med fortbildningen är att skolor i Sverige ska uppmärksamma EU-frågor och ge dig som skolambassadör kunskap och verktyg att inspirera och stödja dina kollegor till att genomföra pedagogiska insatser för att öka intresset och kunskapen för EU-frågor i din skola. Fortbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla din egen undervisning.

Fortbildningen är kostnadsfri och omfattar cirka 7 dagar, bland annat ett inledande webbinarium i januari/februari, en studieresa till Bryssel under vecka 12 och en avslutande utbildningsdag i Stockholm i mitten av oktober.

Utbildningen innehåller bland annat projektkunskap, EU-kunskap och en fördjupning i vilka möjligheter till europeiskt samarbete som finns i programmet Erasmus+.

En gång per år, i mitten av oktober, genomförs en nätverksträff i Stockholm. Nätverksträffen är ett tillfälle för gamla och nya skolambassadörerna att utbyta erfarenheter med varandra och att uppdatera sina kunskaper om europeiska frågor.

Fortbildningen till skolambassadör ska bidra till utveckling av EU-kunskap på skolan. Din skolledare behöver vara engagerad i och införstådd med detta, vilket också ska förtydligas i ett rekommendationsbrev (motsvarande max en A4-sida) från din skolledare som bifogas i ansökan. Skolledaren ska stötta läraren i rollen som skolambassadör och förväntas också delta under fortbildningens inledande webbinarium samt i en kortare studieresa till Bryssel under vecka 12.

Ansökan

Ansökan för 2024 är stängd. Ansökan för 2025 öppnar under hösten 2024.

Urvalskriterier

Sökande ska vara lärare, anställd på en svensk grundskola (årskurs 7-9), gymnasieskola, folkhögskola med allmän linje eller vuxenutbildning. Den sökande ska ha undervisning som sin huvudsyssla.

För att ansökan ska vara giltig ska den sökande ha fyllt i de obligatoriska fälten i ansökan korrekt. Till ansökan ska den sökande bifoga ett brev från sin skolledare i Word eller som pdf.

Ansökan ska vara inskickad senast sista ansökningsdag, datum för 2024 meddelas senare.

En ansökan som inte uppfyller urvalskriterierna kommer inte att bedömas.

I ansökan ska den sökande beskriva sina egenskaper och kvalifikationer som kan bedömas vara användbara i uppdraget som skolambassadör för EU. Det kan till exempel vara:

  • erfarenhet av EU-undervisning/utbyten
  • tidigare erfarenhet av skolutvecklings- och förändringsarbete
  • intresse av att arbeta tillsammans med skolledning och kollegor och av att fungera som inspiratör
  • personliga egenskaper.

Ansökan bedöms efter ovan nämnda egenskaper och kvalifikationer.

Den sökande ska göra en minikartläggning på verksamhetsnivå, om max 100 ord, på temat "Europa i min skola och min skola i Europa". Av kartläggningen framgår hur nuläget är på skolan och framtida önskan om utveckling.

För att lärarna ska lyckas med uppdraget som skolambassadör för EU är det viktigt att skolledarna är engagerade och införstådda med uppdraget. Därför förväntas också skolledaren delta i under utbildningens inledande dag samt en kortare studiesresa till Bryssel under vecka 12, 2024.

Till ansökan ska den sökande bifoga ett brev, max en A4-sida, från sin skolledare. I brevet ska skolledaren/rektorn:

  • motivera varför den sökande ska bli skolambassadör för EU
  • beskriva den sökandes kvalifikationer som kan bli värdefulla i rollen som skolambassadör för EU
  • beskriva hur den sökande ska stödjas i rollen som skolambassadör

I brevet ska det också framgå att skolledaren är införstådd i sin egen roll och i villkoren för utbildningen.

En urvalskommitté, bestående av en representant från Universitets- och högskolerådet (UHR), en representant från EU-kommissionens representation i Sverige och en representant från Europaparlamentets kontor i Sverige, bedömer kvaliteten på de ansökningar som kommer in.

Om flera ansökningar har samma poäng prioriteras sökande från regioner med få skolambassadörer sedan tidigare.

Urvalskommitténs beslut om antagna till utbildningen skolambassadör för EU går inte att överklaga.

Senast uppdaterad: 12 mars 2024