”Jag ser möjliga samarbeten mellan våra länder”

Cecilia Löfgren gjorde sin utbytestjänstgöring på Universitets- och högskolerådets avdelning för bedömning av utländsk utbildning. Till vardags arbetar hon på ENIC-NARIC kontoret i Köpenhamn (VUR) vid Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). ”Att se vad mitt arbete ger i relation till andra myndigheter inom samma uppdrag är en upplevelse.”

Cecilia Löfgren arbetar på ENIC-NARIC kontoret i Köpenhamn vid Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Cecilia Löfgren praktiserade fem veckor på Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning som också är Sveriges ENIC-NARIC kontor. Via de två nätverken, som skapats av EU och Europarådet i samarbete med UNESCO, samarbetar femtiofem länder i världen för att i enlighet med Lissabonkonventionen bedöma utländsk utbildning. Målet är att utbildningar ska bedömas likvärdigt i alla dessa länder.

Tips om programmet NORUT fick Cecilia Löfgren via en kollega. Då Cecilia tidigare har samverkat med UHR och bedömningsavdelningen i ett nordiskt projekt tänkte hon att det var en bra möjlighet till att pröva på hur det är att arbeta på en större myndighet.

– Jag ville lära mig om avdelningens arbetssätt, metoder och processer, få en inblick i hur arbetet med ENIC-NARIC fungerar i Sverige. I Danmark är vi ungefär sexton personer i motsats till nära sjuttio personer på avdelningen här, berättar Cecilia Löfgren.

Finns flera samarbetsmöjligheter mellan länderna

Då ENIC-NARIC kontoret är så mycket större i Sverige så finns det fler stöddokument för bedömningsarbetet. I Danmark har man också utarbetade system, metoder och manualer men inte i samma omfång som Sverige.

– Men jag insåg att vi faktiskt arbetar utifrån samma principer och metoder. Det är mycket jag känner igen, själva arbetet är i grunden detsamma i Danmark. Vi har ett väldigt gott samarbete inom Norden. Vi arbetar i samma internationella databaser och system och sedan har vi gemensamma arbetsgrupper som har regelbunden kontakt. De är formade utifrån ett specifikt område, det kan röra sig om till exempel bedömning av lärarutbildningar eller som nu då det är aktuellt hur vi förhåller oss till Ukraina men även Ryssland och Vitryssland. Det är jättebra att vi kan samarbeta kring de utmaningar som kommer med den nya situationen, säger Cecilia Löfgren.

Praktiken blev inspirerande och en ögonöppnare

UHR arbetar och samverkar med Antagningsavdelningen, vilket man inte gör i Danmark. Där är det lärosätena som har en stor del av ansvaret för det administrativa arbetet.

– I Sverige har ni fler experter på det området. Det blir väldigt mycket administration och det finns både för- och nackdelar med det tycker jag. Det har varit intressant att se mitt arbete utifrån och på en ny plats, men ändå i ett välkänt sammanhang. Under min vistelse på UHR har jag hunnit att etablera en personlig kontakt med många handläggare. Handläggare som arbetar inom samma område, Centrala Östeuropa och en del asiatiska länder. Efter den. här praktiken kommer jag lättare kunna ta kontakt med dem i olika frågor. Jag ser möjliga samarbeten mellan våra länder

Cecilia Löfgren beskriver praktiken och utbytestjänstgöringen som en inspirationsresa. Hon kan tänka sig att göra fler utbyten i framtiden. Fem veckor gick så snabbt. Även om vädret var riktigt dåligt så är helhetsupplevelsen positiv.

– Det har varit riktigt fint. Jag upplever att alla har varit öppna och gästvänliga. Jag fick god hjälp för att kunna sätta mig in i arbetsuppgifter och få en bra helhetsbild av avdelningen. Jag har fått vara med på de olika enheterna för att kunna se hur de fungerar och hänger ihop.

Programmet NORUT passar många

Att söka till NORUT var en enkelt enligt Cecilia Löfgren. Det gick smidigt att söka till det, hon kontaktade sin chef som kontaktade UHR som bistod med att ta fram en praktikperiod. Hon fick också tips om var hon kunde hyra bostad i Stockholm.

– Programmet tycker jag passar många men det är en fördel att ha erfarenhet, då får man ut mer av praktiken. Jag hade en stor fördel av att ha  arbetat med ENIC-NARIC, som kan vara komplicerat. På grund av min erfarenhet kunde jag verkligen se vad mitt arbete ger i relation till andra myndigheter inom samma uppdrag.

Det här är NORUT

Nordiskt tjänstepersonsutbyte, NORUT, är en möjlighet för statsanställda att:

  • kompetensutvecklas i sin roll
  • få internationell erfarenhet, uppleva nya perspektiv och idéer som berikar arbetslivet
  • knyta nya kontakter och nätverk inom sitt kompetensområde
  • ta med sig erfarenheter hem som utvecklar verksamheten
  • vistas i ett annat nordiskt land i mellan två veckor och sex månader.

 

Senast uppdaterad: 25 april 2023