Internationella möjligheter - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Internationella möjligheter

Genom Universitets- och högskolerådet kan du få information om studier utomlands, om arbete och praktik inom EU:s institutioner, att arbeta inom ett reglerat yrke och om möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är statsanställd.