Internationella möjligheter - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Internationella möjligheter

Genom Universitets- och högskolerådet får du information om studier utomlands, om arbete och praktik inom EU:s institutioner, att arbeta inom ett reglerat yrke och om möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är statsanställd. Du kan också söka finansiering för internationellt samarbete och utbyte för organisationer inom hela utbildningssektorn.