Om Erasmus+

Programmet vänder sig till dig som arbetar inom för-, grund- eller gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning eller vuxnas lärande. Både lärare och annan personal, elever, studerande och studenter har möjlighet att delta i utbyten och samarbeten. 

Logotyp Erasmus+ Förenar och berikar

Erasmus+ ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra, att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla. Sedan programmet lanserades 1987 (Sverige gick med 1992) har över 10 miljoner européer deltagit i Erasmus+. Nuvarande programperiod sträcker sig från 2021 – 2027. 

Hur ni använder programmet 

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. För till exempel en skola är tanken att skolan har en plan och en övergripande strategi för det internationella arbetet. Projekten kopplas till strategin och de identifierade behoven. På så sätt kan projekten sättas i ett större sammanhang, arbetet leder till något mer och det ligger i skolans ordinarie utvecklingsarbete. 

Länder som deltar 

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet (så kallade programländer) deltar. 

Cirka 150 länder i hela världen, definierade som partnerländer, kan delta i vissa programdelar. 
 
Nya samarbeten och projekt med flera ungerska organisationer är stoppade tills vidare. 

Vilka kan söka 

Ansökan om bidrag skickas in av organisationen även om det är individer som i praktiken deltar. Behöriga organisationer att söka är 

 • offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor 
 • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt alla skolformer som omfattas av skollagen 
 • organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas allmänna lärande 
 • universitet, högskolor och yrkeshögskolor 
 • yrkesutbildningar 
 • företag och branschorganisationer. 

Tillgänglig budget

Högre utbildning

 • KA1, mobilitet: 27 639 545 euro
 • KA171, International Credit Mobility: 5 088 955 euro
 • KA2, samarbetspartnerskap: 2 049 060 euro

Yrkesutbildning

 • KA1, mobilitet: 14 822 161 euro
 • KA2, samarbetspartnerskap: 1 798 012 euro
 • KA2, småskaliga partnerskap: 464 978 euro

Förskola och skola

 • KA1, mobilitet: 10 228 108 euro
 • KA2, samarbetspartnerskap: 2 234 045 euro
 • KA2, småskaliga partnerskap: 481 920 euro

Vuxnas lärande

 • KA1, mobilitet: 3 106 952 euro
 • KA2, samarbetspartnerskap: 1 122 952 euro
 • KA2, småskaliga partnerskap: 484 937 euro

Ansvariga för de olika delarna 

 • Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för utbildningsdelen i Erasmus+ och ger ekonomiskt stöd till ansökande organisationer och skolor som vill genomföra utbyten och internationella samarbeten inom ramen för programmet.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är den myndighet som har hand om ungdomsdelen Erasmus+ Ungdom och idrottsdelen Erasmus+ Idrott.  

Erasmus+ Ungdom respektive Erasmus+ Idrott på MUCF:s webbplats 

Senast uppdaterad: 6 maj 2024