UHR:s intressenter och målgrupper

UHR är en myndighet under regeringen, vilket innebär att det är regeringen som är huvudsaklig uppdragsgivare. I myndighetens uppdrag från regeringen ingår även att utföra uppdrag för Sveriges universitet och högskolor samt för EU. Man kan därför säga att även dessa är UHR:s uppdragsgivare.

Uppdragen från regeringen finns i UHR:s myndighetsinstruktion, det årliga regleringsbrevet och andra regeringsbeslut.

Verksamheten är till största del finansierad av uppdrag från lärosäten (60 procent) och av anslagsmedel (25 procent). Andra stora finansiärer är EU-kommissionen och Sida.

Bland UHR:s intressenter och målgrupper finns:

  • Personer som söker information om högre utbildning i Sverige eller vill söka till en högskoleutbildning i Sverige.
  • Personer med en utländsk utbildning som vill få den bedömd i Sverige.
  • Svenska universitet och högskolor.
  • Utbildningsmyndigheter och andra berörda myndigheter i Sverige och utomlands (exempelvis inom EU).
  • Arbetsgivare och myndigheter inom arbetsmarknadsområdet.
  • Personer som är intresserade av att jobba i EU:s institutioner.
  • Förskolor, skolor, högskolor och universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, företag, organisationer och andra aktörer inom utbildningssektorn som vill  delta i internationella samarbeten och utbyten av olika slag.
  • Personer som vill skriva högskoleprovet.
  • Studie- och yrkesvägledare vid skolor och högskolor.

Senast uppdaterad: 22 mars 2022