Undervisningsmaterial: Välkommen till högskolan!

Välkommen till högskolan! är ett undervisningsmaterial för dig som är lärare och vägledare i grundskolan och dig som arbetar inom högskolan med breddad rekrytering och information om högskolestudier.

Svenska lärosäten har arbetat med breddad rekrytering under många år. Trots det är det fortfarande betydligt vanligare att:

  • barn till högutbildade föräldrar väljer högskolestudier
  • de ämnen högskolestudenter väljer skiljer sig åt utifrån bakgrund
  • könsbundna studieval fortfarande är vanligt.

Tanken på högskolestudier bör väckas redan i grundskolan och högskolan behöver avdramatiseras, så att de som har förmågan att studera på högskolenivå inte hindras från det av ovidkommande faktorer.

Vill avdramatisera högskolestudier

UHR har därför tagit fram ett pedagogiskt lektionsmaterial i samarbete med Jorjet Barelias, förstelärare vid Hammerstaskolan i Botkyrka kommun och Frida Wikstrand, forskare och universitetslektor vid Malmö universitet. Det är tänkt att användas i grundskolans årskurs tre till sex under en lektion. Syftet är att informera om och avdramatisera högskolan och riktar sig till alla elever, oavsett bakgrund.

Förbereder eleverna inför möte

Materialet består av en kort animerad film, tillhörande lektionshandledning och övningar. Lektionen kan till exempel ges av en studie- och yrkesvägledare eller av en lärare. Vägledare inom högskolan kan be grundskolor att genomföra lektionen inför ett besök på lärosätet, eller inför att personal eller studenter från lärosätet besöker skolorna. Lektionen ger eleverna en grundkunskap om högskolan, något som kan fördjupa mötena.

Textad på flera språk

Filmen är textad på olika språk. Grundfilmen på Youtube är undertextad på svenska – med arabiska, engelska, finska och jiddisch som alternativ. Versioner med textning på meänkieli, romani och nordsamiska finns som egna filmer i spellistan. Det finns även en syntolkad version.

Filmen Välkommen till högskolan på Youtube

Lektionshandledningen Välkommen till högskolan (pdf)

Kontaktperson: Sara Ahlstedt, e-post fornamn.efternamn@uhr.se, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor.

Senast uppdaterad: 19 april 2024