Lyssna

För dig som vill anställa en person med utländsk utbildning

Använd UHR:s digitala bedömningstjänst när du ska rekrytera en person med utländsk utbildning. Så här hjälper vi dig att förstå utländska utbildningar.

UHR:s bedömningstjänst

Vår bedömningstjänst är ett verktyg som du kan använda i rekryteringsprocessen. Där ser du vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Det går även att ladda ner en pdf, som arbetssökande kan använda i jobbansökningar tillsammans med sina utbildningsdokument.

Till bedömningstjänsten

Utlåtande

Ett annat underlag är ett utlåtande från UHR. Även i utlåtandet står det vad en persons utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Vi kontrollerar att utbildningen är avslutad med en examen, att den har genomförts vid en erkänd utbildningsanordnare och att dokumenten är äkta.

Utlåtandet är digitalt och tillsammans med utbildningsdokument, intyg och CV är det ett underlag i rekryteringen. Utlåtandet är en vägledning för arbetsgivare, men det går såklart bra att anställa en person även utan utlåtande.

Mer om UHR:s digitala utlåtande

Kontakta oss

Om du är i en rekryteringsprocess kan du alltid kontakta oss för information om den utländska utbildningen. Oavsett om den som söker arbete hos er har ansökt om bedömning av oss eller inte.

Vi kan svara på frågor om utländska gymnasieutbildningar, yrkesutbildningar och högskoleutbildningar.

Kontakta oss via e-post utbildningsbedomning@uhr.se

Senast uppdaterad: 7 februari 2024