Allmänna handlingar

Universitets- och högskolerådets arkiv består av allmänna handlingar. Normalt är alla allmänna handlingar offentliga om handlingen inte omfattas i form av någon sekretess.

Universitets- och högskolerådets arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av myndigheten och de allmänna handlingar som finns i myndighetens arkiv, samt i de arkiv som myndigheten förvarar ifrån de tidigare myndigheterna Verket för högskolerådet och Internationella programkontoret.

Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan verksamheter och viktigare handlingsslag, uppgifter om viktigare register och system som myndigheten använder sig av för att söka ut information från arkivet, samt uppgifter om sådana sekretess- och gallringsregler som begränsar möjligheten att ta del av arkivet. Beskrivningen omfattar också uppgifter om myndighetens verksamhet och organisation.

Beskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter till denna bestämmelse. Beskrivningen utgör också, tillsammans med en förteckning över myndighetens IT-system, den beskrivning över allmänna handlingar som myndigheten är ålagd att upprätta genom 4 kapitlet 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Universitets- och högskolerådets arkivbeskrivning (pdf)

Senast uppdaterad: 24 november 2022