"Svenska bidraget till EU behöver stärkas"

Johan Blomquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, har nyligen kommit hem från en fem månader lång utbytestjänstgöring på Unit D (direkt skatt) på EU-kommissionens DG TAXUD. En praktik som var både rolig och meningsfull. ” EU-direktiven får direkt påverkan på Sverige och svenskarna. Jag ville öka min förståelse på ett område som är så viktigt”, säger Johan Blomquist.

Johan Blomquist blev intresserad av internationella frågor redan på gymnasiet, han tyckte de kändes spännande och när han senare studerade juridik på universitetet valde han en internationell profil. Så den internationella vinkeln har alltid lockat och följt honom i hans karriär.

Tipset om utbytestjänstgöring via programmet NEPT fick han via Skatteverkets intranät, enheten för internationell samordning, som lägger ut information om vad som är aktuellt inom kompetensutveckling. Johan Blomquist ville söka redan för några år sedan men så bröt pandemin ut och då bestämde han sig för att vänta. Om han skulle praktisera så ville han kunna träffa kollegor fysiskt på plats. Det blev möjligt i oktober 2022.

– Fem månader, från oktober förra året till februari i år, bodde och arbetade jag i Bryssel och tiden gick i en rasande fart. Första veckan blev jag lite tagen av alla nya intryck. Ena stunden pratade jag med en irländare, nästa stund med en spanjor eller en fransman. Min skolfranska var inte något att skryta med så arbetsspråket blev engelska, berättar Johan Blomquist.

Avancerade arbetsuppgifter från första början

Han blev involverad i flera saker redan från start och fick vara delaktig i avancerade områden och kunde bidra i det arbete han och hans kollegor utförde. Arbetsuppgifterna var framför allt inom två stora områden, källskatt på utdelningar och Pelare 1.

– Svenska medborgare får skatta för utdelningar på svenska aktier. Om du är utländsk ägare i ett svenskt företag så får du också betala en svensk skatt, men den ser lite annorlunda ut i utformningen. Denna skatt bygger på att det är Sverige som är grunden för inkomsten, vi är källan. Därav namnet på skatten. Samma princip gäller i de flesta länder, men varje lands källskatt är lite olika beroende på vem som äger aktien och hur avtalen ser ut. Det är en väldigt manuell hantering (mycket papper och litet systemstöd) som vi måste förändra och förbättra både för att undvika att bli lurade och för att förenkla, förklarar Johan Blomquist.

Pelare 1 är namnet på en del av ett skattepaket från OECD. Paketet, som är extremt tekniskt, handlar om beskattningen av världens största företag. Tröskeln för att omfattas av dessa regler är en global omsättning över 20 miljarder euro och en vinstmarginal över tio procent. 

– Sedan cirka tio år tillbaka pågår ett omfattande internationellt arbete inom OECD och G20 för att motverka skattebaserosion och flytt av vinster för att undgå beskattning, Base Erosion and Profit Shifting. En del av arbetet har varit inriktat på de utmaningar som digitaliseringen innebär för beskattningen. Det senaste arbetet är uppdelat i två delar eller pelare, varav den första, pelare 1, syftar till att omfördela en del av övervinster till marknadsländerna, alltså de länder där kunderna finns. EU har sitt eget regelverk, men tar i detta arbete lite rygg på OECD, det ska ju fungera på alla nivåer, säger Johan Blomquist.

Kom hem med värdefulla erfarenheter

Efter att ha arbetat i en funktion som skapar EU-reglerna har Johan fått en annan förståelse för lagstiftningen. Han är imponerad över kompetensen och engagemanget hos kollegorna i Bryssel.

– De närmaste kollegorna var ödmjuka och mycket lösningsorienterade. De på högre nivå har en mer politisk agenda och ett annat arbetssätt. Men överallt upplevde jag att det fanns humor. När vi var ute och roade oss så skojades det mycket.

– Jag passade också på att se mig omkring utanför EU-bubblan, som är så lätt att hamna i annars. Även om Bryssel är en storstad så insåg jag ganska snabbt, och med kurrande mage, att söndagarna var en dag för familj och vänner, inte för att lösa veckohandlingen. Stängda butiker denna dag var mer regel än undantag. Min vistelse var mycket utvecklande och jag har gjort många reflektioner och erfarenheter både på det personliga och professionell planet, säger Johan Blomquist.

Rekommenderar alla att göra ett tjänsteutbyte

Han rekommenderar alla att göra ett tjänsteutbyte i Bryssel. Representationen av Sverige i EU behöver stärkas tycker han.

– Utmaningen för Sverige är kanske att vi är kvar i det svenska tänket, med exklusiv svensk beslutanderätt. Förr tog vi i beslutsdelarna rygg på britterna i många internationella frågor, men de är inte längre med i maskineriet. Vi behöver spegla det nordiska perspektivet i EU, och redan på handläggande nivå där förslagen från kommissionen utformas. En del av beslutsrollen ligger i EU, vi ingår i ett större ekostystem. Om vi inte tidigt bidrar i framtagande av förslagen och speglar den nordiska horisonten blir vi ganska offside i EU.

Johan och en annan svensk kollega stack ut i gruppen då de var en smula äldre än övriga. Det tycker han var en stor fördel, att ha några år av erfarenhet då arbetsuppgifterna han fick ingick i ett sammanhang och att han var med och kunde bidra i levererans gjorde praktiken mer meningsfull.

– Det var fantastiskt att kunna genomföra utbytet och jag känner att jag fick det jag reste dit för. Praktiken blev mycket meningsfull. Jag visste precis vilket kontaktnät jag ville skapa på plats som jag skulle ha nytta av hemma i mitt arbete i Sverige.

Det här är NEPT

NEPT är en möjlighet för tjänstepersoner i offentlig förvaltning, att under tre till fem månader arbeta med sina myndighetsfrågor i ett EU-perspektiv, genom att tjänstgöra i EU-kommissionen. Du som genomför National Experts in Professional Training (NEPT) får insyn i, och kan påverka, det arbete som senare kommer att bli svensk lag.

Tjänstgöringen är en utbildningspraktik som ger:

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö
  • möjlighet att praktisera de kunskaper NEPT ger, främst inom respektive kompetensområden
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Kommissionen värdesätter att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. Det ger också ett nätverk som har direkt erfarenhet av kommissionens arbete.

 

Senast uppdaterad: 3 maj 2023