Möt Kerstin Beckenius

Kerstin Beckenius

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Som enhetschef är min huvudsakliga arbetsuppgift att ge mina medarbetare det rätta förutsättningarna för att kunna utföra sitt jobb enligt de uppdrag vi har. Det handlar om att både rekrytera, behålla och utveckla den kompetens vi har och behöver framåt, säkerställa att vi levererar med hög kvalitet samt resurseffektivt och att skapa en bra arbetsmiljö. Mitt jobb är att se till att detta uppfylls inom ramen för mitt budget- och personalansvar.

Hur ser en vanlig dag ut?

Ingen dag är inte den andra lik, men det är också charmen med att vara enhetschef. Den kan innehålla allt från avstämningar med medarbetare, produktionsavstämning, möten med enheten och avdelningsledningen till att leda utvecklingsarbete i olika konstellationer inom myndigheten och vara ett bollplank i olika sakfrågor eller av mer övergripande karaktär.

Vad är särskilt kul och intressant med ditt arbete?

Alla möten med människor inom myndigheten och sektorn som brinner för utbildningsfrågor och hur vi tillsammans skapar samhällsnytta. Jag gillar att bygga relationer och se hur alla våra olika kompetenser kan användas för att nå våra gemensamma mål. Extra roligt är också att få vara en del av myndighetens både strategiska och operativa arbete - jag vill se resultat men samtidigt ha ett långsiktigt tänk.

Vad gör att du trivs på UHR?

Det är väldigt enkelt att svara på. Människorna och våra uppdrag! Det finns en enorm medarbetarkraft och samarbetsvilja och det är högt i tak. Såklart finns det också utmanande situationer- som i alla organisationer – men jag tror att dialog och ett öppet diskussionsklimat gör att vi förstår varandras styrkor och svagheter och hur vi kan bidra till ett gott resultat.