Lyssna

Pandemin slår mot högskolans internationalisering

Forum för internationalisering genomförde på mötet den 2 oktober 2020 en mini-hearing om konsekvenserna av pandemin. Hearingen gav en ögonblicksbild av pandemins effekter från ett antal centrala aktörer inom internationalisering.

Under våren utvecklades covid-19 till en pandemi som fick stora konsekvenser. Universitet och högskolor runt om i världen stängde ner campus och växlade om till distansundervisning. Det påverkade också internationaliseringen av universitet och högskolor, i synnerhet påverkades mobiliteten.

För att få en överblick över konsekvenserna för högskolans internationalisering genomförde Forum för internationalisering en mini-hearing om konsekvenserna av pandemin på sitt senaste möte. En skrift med forummedlemmarnas redogörelser har därefter sammanställts. 

Redogörelserna visar att alla har gjort stora ansträngningar för att anpassa arbetssätt. Det är glädjande att konstatera att mycket verkar ha fungerat väl trots pandemin. Det står dock klart att pandemin har haft negativ effekt på internationaliseringen, i synnerhet mobiliteten. Pandemin är långt ifrån över och de långsiktiga följderna är svåra att sia om.

Mini-hearing om konsekvenserna av Covid 19 (pdf)

 

Senast uppdaterad: 11 maj 2023