”Det bästa med mitt jobb är mina fantastiska kollegor”

Petra Candellier jobbar på Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). Där hjälper hon EU att säkra dataskyddet. Nu har du möjlighet att jobba tillsammans med henne i Bryssel.

Petra Candellier

Hej Petra! Berätta lite om dig och din bakgrund.

Jag heter Petra Candellier och jag jobbar som jurist på Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).

Jag har en svensk juristexamen som jag kompletterat med en fransk maîtrise i EU-rätt på Sorbonne-universitetet i Paris, och en master i EU-rätt på College of Europe i Brygge. Efter min utbildning gjorde jag en praktik på Europeiska kommissionens rättstjänst, samtidigt skrev jag ett EPSO-intagningsprov för jurister och fick efter praktiken jobb på Europeiska regionkommitténs rättstjänst.

Det var på regionkommittén jag kom i kontakt med dataskydd för första gången när min chef frågade om jag ville bli dataskyddsombud (DPO). Jag tackade ja, vilket jag idag är väldigt tacksam för eftersom det banade väg för mitt nuvarande jobb på EDPS.

På den tiden (2003) var dataskydd inte direkt ett hett ämne som det är nu. Om folk överhuvudtaget hade hört talas om det var det snarare sett som något nödvändigt ont som bara medförde mer byråkrati och krångel. Det var en utmaning att försöka skapa en dataskyddskultur genom att informera både anställda och ledningen inom regionkommittén om deras respektive skyldigheter och rättigheter. Jag lärde mig jättemycket av EU-institutionernas DPO-nätverk som hade bildats något år tidigare och som träffades regelbundet för att diskutera hur vi skulle tillämpa dataskyddsreglerna inom våra respektive institutioner.

2014 fick jag äntligen ägna mig åt dataskyddsfrågor på heltid när jag fick jobb som handläggare på EDPS enhet för "supervision and enforcement". I mitt jobb använder jag numera mest engelska, men förstås även franska, och någon gång emellanåt kan även svenskan komma till användning om översättning behövs, eftersom jag är enda svensken på EDPS.

Varför valde du en EU-karriär?

Jag har alltid varit intresserad av den internationella dimensionen och för mig stod det tidigt mellan en karriär antingen inom EU-institutionerna eller inom något FN-organ eller liknande. Europa, EU-samarbetet och allt det står för ligger mig dock väldigt varmt om hjärtat så det blev till slut Bryssel som vann. Dessutom är jag som jurist fascinerad av den unika EU-rättsordningen med regler som är direkt tillämpliga i medlemsstaterna, vilket inte har någon motsvarighet inom andra internationella organisationer. Det är ett väldigt konkret rättssystem!

Vad jobbar du med idag?

Sedan 2017 är jag ansvarig för behandling av klagomål från personer som anser att deras rätt till dataskydd inte respekterats av en EU-institution som behandlat deras personuppgifter. Våra beslut i klagomålsärenden är bindande för EU-institutionerna och kan prövas rättsligt av EU-domstolen om den som klagat eller EU-institutionen ifråga väljer att väcka talan mot beslutet. I mina arbetsuppgifter ingår även kontakter dels med det ovannämnda EU-DPO-nätverket, men även med ett DPO-nätverk från internationella organisationer som i mångt och mycket brottas med samma frågor som vi inom EU.

Vad är det absolut bästa med ditt jobb?

Det absolut bästa med mitt jobb är att jobba med fantastiska kollegor från hela EU! Det är inte bara berikande och inspirerande att jobba i en multikulturell miljö - vi har också väldigt roligt tillsammans, inte minst nu senast under fotbolls-EM då alla former av vänskapliga tjuvnyp relaterade till nationalitet var fullt tillåtna!  

Vad gör EDPS?

Europeiska datatillsynsmannen, eller European Data Protection Supervisor, eller EDPS är tillsynsmyndighet för alla EU:s institutioner, byråer och organ. Det innebär att vi har ungefär samma uppdrag som en nationell tillsynsmyndighet, som svenska Integritetsskyddsmyndigheten, för personuppgiftsbehandling som utförs av EU-institutioner- och myndigheter. EDPS har flera uppgifter: bland annat att behandla klagomål, ge rådgivning, utföra undersökningar och avge utlåtanden i lagstiftningsproceduren. I korthet kan man säga att vårt arbete går ut på att se till att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas vid EU-institutioners behandling av personuppgifter, till exempel vid ett EPSO-urvalsförfarande eller när man besöker kommissionens webbplats.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

En vanlig arbetsdag för mig innehåller både enskilt arbete och arbete tillsammans med kollegor, vi träffas och diskuterar enskilda fall eller mer övergripande strategier. Jag jobbar med utkast till beslut och andra kontakter med dem som klagat och EU-institutionerna och jag ger feedback till kollegor i olika ärenden.

European Personnel Selection Office (Epso) har öppnat ansökan till urvalsförfarande för handläggare inom dataskydd. Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden har en handläggare inom dataskydd?

Detta urvalsförfarande ger inte bara möjlighet till jobb på EDPS och EDPB (Europeiska dataskyddsstyrelsen), utan man kan även få jobb inom dataskydd på ett antal andra EU-institutioner. I takt med den teknologiska utvecklingen och att dessa frågor blir mer och mer viktiga, kommer det att behövas många fler dataskyddsexperter inom alla EU-institutioner. Man söker både personer med juridisk och teknisk expertis inom dataskydd. Arbetsuppgifterna kommer därför att variera beroende på både din bakgrund och var du till slut hamnar – på tillsynsmyndigheten EDPS eller på någon av de EU-institutioner som EDPS har till uppgift att granska.

Vilka baskunskaper, erfarenheter och kompetenser behöver man för att söka inom detta urvalsförfarande?

Eftersom det är ett urvalsförfarande för handläggare krävs en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år och minst tre års relevant yrkeserfarenhet inom dataskydd. Det är inget krav att du har erfarenhet från EU eller annan offentlig förvaltning, utan relevant erfarenhet från den privata sektorn godkänns också. Du behöver också goda språkkunskaper i minst två officiella EU-språk (vilket så klart inkluderar svenska), varav det ena måste vara engelska eller franska.

Vad tycker du om att arbeta och bo i Bryssel?

Egentligen är jag fel person att fråga eftersom jag bor i Paris och pendlar till Bryssel över dagen. Jag har dock bott i Bryssel tidigare och kan säga att det är en spännande och dynamisk plats där det är lätt att träffa nya människor från världens alla hörn som är både öppna och intressanta, att hitta nya intressen och lära sig nya saker.

Man bor bra och äter bra och vill man vidga sina vyer ytterligare så kan man från Bryssel snabbt och lätt resa till andra platser både i Belgien och i Europa. En nackdel är att det är lätt att man stannar i sin ”expat-bubbla” och inte riktigt kommer in i det belgiska samhället och att det är ganska hög omsättning på folk, många stannar bara några år, så det kan vara jobbigt att ofta förlora vänner som flyttar.

Varför bör man satsa på en EU-karriär och skicka sin ansökan till Epsos urvalsförfarande?

Jag tycker att man ska skicka in sin ansökan till detta urvalsförfarande eftersom dataskydd är ett väldigt spännande och aktuellt ämnesområde där man ständigt måste lära sig nya saker och ställs inför nya utmaningar. En EU-karriär ger dessutom chansen att arbeta i en mångkulturell och dynamisk miljö med fantastiska möjligheter att utvecklas och få se EU:s arbete från insidan.

Läs mer om tjänsten och ansök här

Senast uppdaterad: 17 september 2021