UHR – nationellt kontor för Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. UHR är nationellt kontor för Erasmus+ inom utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Erasmus+ utbildningsdel främjar mobilitet och projektsamarbeten. Som nationellt kontor för Erasmus+ ska UHR:

  • informera om Erasmus+
  • besluta vilka projekt som ska få Erasmus-medel
  • monitorera och utvärdera Erasmus+
  • stödja de sökande och deltagarna
  • samarbeta med andra nationella kontor och EU
  • främja Erasmus+
  • sprida goda exempel.

Programmets ungdomsdelar sköts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, (MUCF).

Europeiska unionen logotyp 2023.png

Senast uppdaterad: 23 april 2024