Eurostudent V: En kort inblick i studenters bostadssituation

21 procent av kvinnliga studenter och 38 procent av manliga studenter i Sverige bor i studentbostad. Snedfördelningen av studentbostäder i Sverige är förvånande utifrån ett könsperspektiv, konstaterar Universitets- och högskolerådet i en ny undersökning om studenters bostadssituation i Europa.

28 procent av Sveriges studenter bor i studentboende. Trots att 60 procent av Sveriges studenter är kvinnor så bebos studentbostäderna till 55 procent av män. 21 procent av kvinnorna bor i studentboende och hela 38 procent av männen. De som bor i studentbostad är till 94 procent inskrivna som heltidsstudenter.

Resultatet visar bland annat att av de som funnit en studentbostad för en längre period hade 75 procent fått tag på den inom loppet av sex månader.

Studenter nöjda med boendet

Ett annat förvånansvärt men positivt resultat i undersökningen är att svenska studenter är väsentligt nöjdare med sitt boende. Både om man jämför med 2009, men också om man jämför med studenter i andra länder.

Vid den förra undersökningen år 2009 var 57 procent av studenterna i Sverige nöjda eller mycket nöjda med sitt studentboende. Den siffran har stigit till hela 71 procent på fem år. Men nöjdast är ändå de som bor på annat sätt – 85 procent i denna kategori är nöjda eller mycket nöjda. Även jämfört med resultaten från övriga europeiska länder så är studenter i Sverige väldigt nöjda med sitt boende.

Kontakt

Erica Finnerman, utredare
Telefon: 010-470 03 65
E-post: erica.finnerman@uhr.se

Senast uppdaterad: 23 februari 2023