Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om Nordiskt tjänstepersonsutbyte.

  1. Undersök med din närmaste chef möjligheterna att delta. Ta gärna upp frågan på ett medarbetarsamtal.
  2. Ta sedan reda på vilket land och vilken verksamhet du skulle vilja besöka. Du kontaktar själv den myndighet du vill besöka.
  3. Därefter kan du söka stipendiet. Sök i det land som du reser från. Det tar omkring 14 dagar att behandla en ansökan.

 

Det finns inte en fullständig lista, eftersom det görs många förändringar i organisationer från år till år. Men här hittar du en vägledande förteckning: Organisering av statliga verksamheter i Norden (pdf). Du kan också fråga din egen myndighet eller ditt departement vem som ansvarar för ditt arbetsområde i de andra nordiska länderna.

Alla som är statligt anställda kan söka. Frågan måste dock vara förankrad hos din närmaste chef.

Stipendiet ska täcka extra kostnader relaterade till vistelsen, upp till 18 000 DKK per tjänstgöringsmånad. Förutom detta täcks lägsta resekostnader för en tur och retur-resa till tjänstgöringsstället.

Stipendiemedlen betalas i förskott av din arbetsgivare. Efter utbytestjänstgöringen och när du har skickat in en utskrift av din rapport till UHR, ska din arbetsgivare skicka in en hemställan om utbetalning till UHR. Glöm inte kvitton!

Besöket kan pågå i mellan två veckor och sex månader. Under perioden kan du inte använda upparbetat flextid eller semester. Om du ändå väljer att göra det måste det framgå i ansökan, så att stipendiet minskas med dessa dagar.

Ja, din arbetsgivare står för kostnader som lön och traktamente. UHR rekommenderar att använda Arbetsgivarverkets URA-kontrakt för utlandstjänster.

Ja, men du får själv stå för alla familjens kostnader.

Använd det digtala ansökningsformuläret under rubriken Ansökan. Innan du ansöker måste du ha en bekräftelse från mottagarlandet. I formuläret ska du fylla i dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till din arbetsplats, inklusive namnet på din närmaste chef. Du måste också informera om när och hur länge du kommer att vara borta, och även beskriva planen för utbytet och vilken nytta praktikplatsen kommer att ge.

Ansökan skickas digitalt med en kopia till dig. Du måste skriva ut den, och du och din chef måste underteckna innan chefen skickar in den via e-post till tjut@uhr.se. Ansökan har ungefär 14 dagars behandlingstid.

Ansökningarna utvärderas kontinuerligt och det finns ingen tidsfrist för ansökan. Varje nordiskt land har en given summa som ska fördelas på alla sökande och stipendier distribueras till sökande i turordning.

Nej, boende ordnas av den sökande själv – eventuellt kan du höra dig för hos  den myndighet du ska tjänstgöra vid, om den har några tips på bostäder eller till bostadsportaler och webbplatser.

Tidigare sökande säger att de talar ”skandinaviska” och har inte upplevt språkskillnader som ett hinder. Om de inte har förstått varandra har engelska använts.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023