Lyssna

För nyanlända från Ukraina

Här hittar du som är nyanländ från Ukraina länkar till information om att studera i Sverige och hur du kan få din tidigare utbildning bedömd. Det kan hjälpa dig när du vill söka arbete eller studera i Sverige.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet, bland annat för information om högskolestudier och bedömning av utländsk utbildning.

Med anledning av kriget i Ukraina har EU:s medlemsstater beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd).

This webpage in English: For newly arrived from Ukraine

Arbeta i Sverige med utländsk utbildning 

Många arbetsgivare i Sverige är intresserade av personer som har utländsk utbildning. I UHR:s bedömningstjänst får du direkt veta vad din utbildning från Ukraina motsvarar i Sverige och du kan ladda ner en pdf med informationen. 

Bedömningstjänsten - få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige  

Du kan även ansöka om ett utlåtande där vi gör en bedömning av dina utbildningsdokument. 

Information om bedömning av utländsk utbildning 

Du som har ett legitimationsyrke (till exempel läkare, sjuksköterska, lärare) eller annat reglerat yrke kan behöva få din utbildning godkänd. 

Kontakta Rådgivningscentrum för reglerade yrken 

Studera i Sverige med utländsk utbildning

När du vill anmäla dig till universitet och högskolor i Sverige behöver du inte vänta på ett utlåtande. Bedömningen av ditt utländska betyg görs i antagningsprocessen. Anmälan till höstens utbildningar är öppen till den 17 april.

Information om att studera på universitet och högskola för dig som är ny i Sverige

Kort film om UHR:s bedömningstjänst, textad på ukrainska.

Information om utbildning och arbete för ukrainare och EU-länder

European Training Foundation, ETF, har startat en informationshubb som vänder sig till

  • personer som flyr från Ukraina och som söker information om studier och att hitta arbete
  • utbildningsanordnare och arbetsgivare i EU som kommer i kontakt med ukrainare – potentiella sökande till studier och jobb.

Hubben har också information om Ukrainas utbildningssystem och kvalifikationer.

Education and work information for Ukrainians and EU countries (etf.europa.eu)

Kontakta oss

Frågor om bedömning av utländsk utbildning:
utbildningsbedomning@uhr.se eller 010-470 03 00 

Frågor om att studera i Sverige:
Antagningsservice eller
0771-550 720 (måndag - fredag kl. 09.00-16.00)

Senast uppdaterad: 9 februari 2024