UHR:s organisation

UHR:s verksamhet är organiserad i sex avdelningar.

UHR organisationsschema.

Styrelsen

Generaldirektör
Eino Örnfeldt

Särskilda uppdrag, prov/HP
Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör: Susanne Wadsborn Taube

Internrevisionschef
Alexandra Jansson

Dataskyddsombud
Gustaf Johnssén

Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Avdelningschef: Anders Ljungberg

Avdelningen för antagning och studentstöd
T.f. avdelningschef: Andreas Sandberg

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Avdelningschef: Lars Petersson

Avdelningen för internationellt samarbete
Avdelningschef: Maria Linna Angestav

Avdelningen för digitalisering och tjänsteutveckling

Avdelningschef: Karin Tegefjord

Avdelningen för verksamhetsstöd
Avdelningschef: Linda Norman Torvang

Senast uppdaterad: 8 december 2023