Eurostudent 8: Ekonomiskt utmanande att studera mitt i livet

Nästan en fjärdedel av studenterna i åldrarna 35–54 år upplever stora eller mycket stora ekonomiska svårigheter. En majoritet skulle inte ha råd att studera utan att samtidigt ha en arbetsinkomst. Det visar den senaste Eurostudentundersökningen, Eurostudent 8.

En lärare föreläser för äldre studenter, i förgrunden sitter en vuxen kvinna framför sin dator. Illustration: Gabriel Wentz, UHR Illustration: Gabriel Wentz, UHR

Det finns ett stort intresse att studera även senare i livet, men det kan vara ekonomiskt utmanande. När studenter på svenska lärosäten har får självskatta sina inkomster och utgifter visar det sig att studenter i åldrarna 35–44 år är de mest ekonomiskt utsatta. Studenter mitt i livet har också mindre ekonomiska marginaler, och därmed svårare att klara en oväntad utgift.

Viktigt att kunna kombinera studier med arbete

Undersökningen visar att inkomst från arbete under studietiden är viktigt för att möjliggöra studier för dem som befinner sig mitt i livet. En majoritet, sex av tio studenter mitt i livet, anser att de inte skulle ha möjlighet att studera utan inkomst från arbete.

De flesta som väljer att studera senare i livet har oftast ett arbete som är nära relaterat till den utbildning de går, till skillnad från yngre studenter. Det tyder på att högre utbildning har en viktig roll i det livslånga lärandet och individers möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

De är positiva till studierna trots ekonomiska utmaningar

Trots ekonomiska utmaningar funderar inte fler av mitt i livet-studenterna på att hoppa av studierna jämfört med yngre studenter; i stället visar de sig vara mycket motiverade och tycker i högre utsträckning att studierna förbereder dem väl för arbetsmarknaden.

Se skriften Mitt i livet-studenters ekonomi och syn på studier – Resultat från Eurostudent 8

Läs mer om Eurostudent

Senast uppdaterad: 20 juni 2024