Stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter riktar sig till särskilt kvalificerade studenter. Stipendiet syftar till att förse svenska universitet och högskolor med ett strategiskt verktyg i konkurrensen på den globala utbildningsmarknaden och därmed främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter.

Vem som kan söka

Behöriga svenska lärosäten kan ansöka om stipendiemedel att fördela under nästkommande läsår.

Vad ni kan söka för

Stipendiemedel för att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studenter från hela världen.

Länder som deltar

Medel kan fördelas av lärosäten i Sverige till studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

För studenter utanför EU/EES och Schweiz

Stipendier för studieavgiftsskydiga studenter riktar sig till särskilt kvalificerade studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz och omfattar 60 miljoner kronor per år.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för administrering och fördelning av medel till universitet och högskolor som sedan betalar ut stipendierna till studenter.

Syfte och mål med stipendierna

Syftet med stipendiet är att förse svenska universitet och högskolor med ett strategiskt verktyg i konkurrensen på den globala utbildningsmarknaden och därmed främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studieavgiftsskydiga studenter.

Målsättningen är att stipendiemedlen ska kunna användas av deltagande lärosäten för att bidra till lärosätets långsiktiga internationaliseringsarbete och höjd kvalitet i utbildningen.

Många länder erbjuder stipendier till kvalificerade tredjelandstudenter och målet är att studenterna ska välja svensk högskoleutbildning.

Stipendierna styrs av en förordning

Hanteringen av Stipendier för studieavgiftsskydiga studenter styrs av Förordningen (2010:718) om Stipendier för studiestudieavgiftsskydiga studenter. Varje lärosäte som disponerar stipendiemedel omfattas av förordningen. 

Till grund för förordningen ligger regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter. 

Flexibilitet

För att stipendiemedlen ska kunna användas så effektivt som möjligt har lärosätena stor frihet när de fördelar stipendierna. Ett lärosäte kan till exempel bestämma om ett stipendium ska omfatta hela eller delar av studieavgiften liksom om stipendierna ska rikta sig till vissa utbildningar.

Förordningen (2010:718) om Stipendier för studiestudieavgiftsskydiga studenter på Riksdagens webbplats

Proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter på Riksdagens webbplats

Om ansökan

Ansökan är öppen att fylla i senast en månad före sista ansökningsdag och stängs efter att sista ansökningsdag passerat. Vi rekommenderar att du öppnar ansökan i webbläsaren Chrome för bästa användarvänlighet.

Det är bara möjligt att skicka in en ansökan per lärosäte. Om ett lärosäte skickar in flera ansökningar är det den som kommit in sist gäller. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Skapa användarkonto

För att kunna fylla i en ansökan behöver du skapa ett användarkonto i ansökningssystemet. Det gör du genom funktionen "logga in" och "registrera dig" som du hittar när du klickar på länken till ansökan. Följ sedan anvisningarna i ansökningssystemet.

Registrera dig som kontaktperson för ditt lärosäte genom att ta kontakt med en handläggare för Stipendier för studieavgiftsskydiga studenter på UHR. Du kan inte skicka in ansökan om du inte är registrerad som kontaktperson.

Det finns möjlighet att registrera flera kontaktpersoner. Alla kontaktpersoner får samtliga beslut och besked angående ert ärende. Tänk därför på att avregistrera kontaktpersoner som är inte längre relevanta.

Fyll i ansökan

När du har ett användarkonto och har registrerat kontaktpersoner loggar du in i ansökningssystemet. Där fyller du i och skickar in ansökan digitalt. Du ska inte skicka in några papperskopior.

Till ansökan Stipendier för studieavgiftsskydiga studenter

Ett lärosäte kan skicka bara en ansökan. Du fyller i och skickar in ansökan digitalt i vårt ansökningssystem. Du behöver inte skicka in några papperskopior.

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste behörig företrädare med rätt att teckna avtal för lärosätet godkänna rutinerna för stipendiemedlen innan ansökan skickas in.

Om din organisation väljer att inte söka stipendiemedel i årets omgång kommer du och andra registrerade kontaktpersoner att få ett brev med diarienummer som du ska använda för rapportering.

Innan du börjar

Det är inte möjligt att spara ansökan innan du skickar in den. Vi rekommenderar därför att du läser igenom rutinerna för stipendiet, går igenom ansökan, kontrollerar alla uppgifter och laddar ner excelfilen med beräkningsstöd för medelstudieavgift.

Sökande organisation

Du väljer din organisation i rullistan under ”Organisation”.

Följande information visas om:

  • organisation: organisationsnamn, BG/PG-nummer, e-post, adress, telefonnummer
  • huvudman: huvudmans namn och organisationsnummer

Om någon information inte stämmer - hör av dig till oss! Du kan inte skicka in ansökan innan uppgifterna som registreras i systemet är korrekta.

Kontaktuppgifter

Här ser du information om den person med rätt att teckna avtal som du anmält till UHR. Förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer och titel.

Här finns också alla kontaktpersoner som är registrerade på din organisation (e-post, förnamn, efternamn och titel).

Kontrollera att informationen stämmer. För att ändra information eller avregistrera en kontaktperson vänder du dig till handläggare för Stipendier för studieavgiftsskydiga studenter.

Stipendier

Under ”planerad antagning” anger du hur många studieavgiftsskydiga studenter ni planerar att anta det läsår ansökan gäller.

Du räknar ut medelstudieavgift med hjälp av beräkningsstödet (finns på startsidan) och fyller i belopp under "medelstudieavgift".

Du fyller det stipendiebelopp du önskar fördela för det läsår ansökan gäller under ”önskat totalt stipendiebelopp”.

Bekräfta och skicka in

Nu har du kommit till sista delen i ansökan. Under fliken ”Bekräfta och skicka in” i ansökningsformuläret får du en sammanställning av er ansökan. Du kan gå tillbaka till olika delar och redigera om du behöver.

Här ska också behörig företrädare med rätt att teckna avtal för lärosätet kryssa i att hen accepterar rutinerna för Stipendier för studiestudieavgiftsskydiga studenter.

Nu är det klart att skicka in!

Om något krånglar

Får du problem med att skicka in ansökan digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet och skicka till stipendieravgiftsskydiga@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du kontakta oss senast klockan 11:00 för att få hjälp.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då har vi större möjlighet att hjälpa till om tekniska problem uppstår.

När du skickat in

När du fyllt i och skickat in ansökan skapas ett diarienummer. Det använder du i all kontakt med oss på UHR. All information kring ansökan sker via ditt användarkonto. (Observera att om ditt lärosäte har kvar stipendiemedel från tidigare omgång och fört över dem till årets omgång, skapas ett diarienummer automatiskt även om ni väljer att inte söka stipendiemedel i den aktuella ansökningsomgången. Information med diarienummer skickas till alla registrerade kontakter i UHR:s ansöknings- och rapporteringssystem).Alla typer av beslut och besked angående ert ärende skickas också till övriga kontaktpersoner som finns registrerade i ansökan och till behörig företrädare med rätt att teckna avtal för lärosätet.

En bekräftelse på att vi tagit emot er ansökan skickas till den e-postadress du angivit när du skapade användarkontot.

Så hanteras er ansökan

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi handläggningen.

Fördelningen av stipendiemedel utgår från:

  • Antalet registrerade studiestudieavgiftsskydiga studenter på ansökande lärosäte från föregående läsår. Vi hämtar uppgifterna från Statistiska Centralbyrån (SCB).
  • Ansökande lärosätes planerade antagning av studiestudieavgiftsskydiga studenter för nästkommande läsår.
  • Medelstudieavgiften.

Besked om beslut

Vi meddelar beslut tidigast tio veckor efter sista ansökningsdag. Vi skickar då ut ett mejl till alla kontaktpersoner och den som är behörig företrädare med rätt att teckna avtal för lärosätet. Vi lämnar inte förhandsbesked. Om beskedet dröjer – kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss!

Swedish Tuition fee Scholarship for students from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland)

Citizens from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland) are required to pay an application and tuition fee for studying in Sweden. You find more information about the fees on studera.nu

The Swedish Tuition fee Scholarship is only eligible for students from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland).

Students who would like to apply for the Swedish Tuition fee Scholarship must contact the individual university or university college for more information about what kind of scholarship they offer. It may differ between the universities. Please note that the Swedish Council for Higher Education can not answer questions regarding scholarships that each university offers.

Read more

The Swedish Institute (SI) offers fully funded scholarships to over 700 master’s programmes in Sweden. Learn more at SI's website.

Kontakta oss via e-post till stipendieravgiftsskyldiga@uhr.se.

Jag jobbar med Stipendier för avgiftsskyldiga studenter:

  • Eva Lundqvist, telefon: 010- 470 05 77