Bergsguide

Bergsguider leder individer och grupper som vandrar, klättrar och åker skidor i den allra högsta terrängen och på glaciärer. Denna typ av miljö kan vara farlig och en bergsguide har utbildning för att klara av de svåra förutsättningarna i denna miljö. En bergsguide har även utbildning för att kunna hjälpa andra.

Yrket bergsguide är reglerat i många av de länder som har alpin miljö. Det krävs alltså ofta ett tillstånd från en myndighet för att få utöva yrket i dessa länder. Yrket bergsguide är också reglerat i Sverige. Det innebär att den som vill leda andra i glaciär eller högfjällsmiljö i Sverige bör vara behörig att arbeta som bergsguide.

Ansök om europeiskt yrkeskort

För bergsguider som vill arbeta i andra länder inom EU finns det möjlighet att ansöka om europeiskt yrkeskort. Det europeiska yrkeskortet är en helt elektronisk hantering av en ansökan om att få din utbildning godkänd i ett annat land inom EU. Det elektroniska formatet gör att ansökan kan behandlas både enkelt och snabbt. Det går förstås också bra att ansöka hos den ansvariga myndigheten för yrket bergsguide i landet.

Mer om europeiska yrkeskortet och hur ansökan går till.

Bergsguider som vill arbeta i Sverige och som inte har svensk bergsguidesutbildning bör i första hand ansöka om att få sin utländska bergsguidesutbildning bedömd för arbete i Sverige genom det europeiska yrkeskortet.  

Bergsguider som vill arbeta stadigvarande i Sverige och som av någon anledning inte har möjlighet att ansöka om europeiskt yrkeskort, har möjlighet att skicka en ansökan om bedömning av sin utländska utbildning till oss på UHR som är den myndighet som ansvarar för bedömning av utländsk utbildning för bergsguider.

Ansökan skickas per mail och ska innehålla kopior av följande dokument:

  • Den utländska bergsguidesutbildningen (diplom/examensbevis och ämnesbilaga som visar vilka kurser som ingått i din utbildning)
  • Kopia av giltigt pass eller identitetskort.
  • Bevis för att din yrkesutövning inte har förbjudits eller begränsats
  • Bevis på yrkeserfarenhet (gäller om yrket bergsguide inte är reglerat i ditt hemland)

Du kan skicka din ansökan på svenska eller engelska. Det kostar ingenting att få en utländsk bergsguidesutbildning bedömd. Våra handläggningstider för en bedömning är omkring tre månader från det att ansökan är komplett (innehåller alla nödvändiga dokument).

E-postadress: ykinfo@uhr.se

Om du har fått en bedömning av din utländska bersguidesutbildning och inte är nöjd med den, har du möjlighet att överklaga beslutet. 

Om du vill överklaga beslutet ska det ske skriftligen och komma in till UHR inom tre veckor från den dagen du fick del av beslutet.

Du bör ange ditt ärendenummer samt vilken ändring av beslutet som du begär. Ditt överklagande ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Stockholm men skickas till UHR:

Förvaltningsrätten

Universitets- och högskolerådet
Box 4030
171 04 Solna

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor om att arbeta som bergsguide i Sverige, om europeiskt yrkeskort eller om bedömning av utländsk bergsguidesutbildning.

Kontaktuppgifter:
E-postadress: ykinfo@uhr.se
Telefon: 010-470 03 00

Senast uppdaterad: 31 januari 2023