Övningsmaterial inför MCQ

Öva är nyckeln till att lyckas! UHR:s övningsmaterial inför EU:s urvalsprov Multiple Choice Question-test ger dig tips och råd samt exempel på hur frågorna ser ut.

Universitets- och högskolerådet har vidareutvecklat utbildningen inför det datorbaserade testet, som bygger på olika logiktester. Utbildningen genomförs nu med svenskt material, som är det som testas för alla som valt svenska som förstaspråk.

MCQ-träning

Tips och råd hur du ska tänka kring frågorna samt frågor och svar. 

Multiple Choice Question (MCQ) (pdf)

Introduktioner till testerna

Presentation, svenska: Träning för EU:s uttagningsprov - MCQ-delen (pdf)

Presentation, svenska: Generellt om delproven (pdf)

Presentation, svenska: Omdömesförmåga i en given situation (pdf)

Presentation, svenska: Logiskt tänkande (pdf)

Presentation, svenska: Läsförståelse (pdf)

Presentation, svenska: Tolkning av sifferuppgifter (pdf)

Övningsmaterial med facit

Tester att öva på från 2021:

Övningningsmaterial logiskt tänkande (pdf)

Övningsmaterial läsförståelse (pdf)

Övningsmaterial tolkning av sifferuppgifter (pdf)

Facit MCQ övningsmaterial (pdf)

Tester att öva på från 2017:

Övningar Läsförståelse (pdf)

Facit Läsförståelse (pdf)

Övningar Logisk problemlösning (pdf)

Facit Logisk problemlösning (pdf)

Övningar Matematisk problemlösning (pdf)

Facit Matematisk problemlösning (pdf)

Tester att öva på från 2016:

Övningar läsförståelse, på svenska (pdf)

Övningar tolkning av sifferuppgifter, på svenska (pdf)

Övningar logiskt tänkande, på svenska (pdf)

Övningar situationsbedömningstest, på engelska (pdf)

Facit läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter, logiskt tänkande och situationsbedömning (pdf)

Tidigare tester:

Övningar läsförståelse, på svenska (pdf)

Facit läsförståelse (pdf)

Övningar Verbal Reasoning (läsförståelse), på engelska (pdf)

Facit Verbal Reasoning (pdf)

Övningar tolkning av sifferuppgifter, på svenska (pdf)

Facit tolkning av sifferuppgifter (pdf)

Övningar Numerical Reasoning (tolkning av sifferuppgifter), på engelska (pdf)

Facit Numerical Reasoning (pdf)

Frågor Abstract Reasoning (logiskt tänkande), på engelska (pdf)

Facit Abstract Reasoning (pdf)

TIPS

Det finns kostnadsfria exempelprov hos EPSO. Du kan även köpa övningsmaterial - böcker, onlinetränin, kurser och coaching via olika företag och konsulter. 

Kontakta UHR för mer information:

Mejla concours@uhr.se

Senast uppdaterad: 13 januari 2023