Lyssna

Eurostudent V: En kort inblick i situationen för studenter med funktionshinder

Sjutton procent av de svenska studenterna i Eurostudentundersökningen 2014-2015 anger att de har en funktionsnedsättning av något slag. Två tredjedelar av dessa studenter menar att funktionsnedsättningen hindrat dem i studierna, konstaterar Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett nytt utdrag ur undersökningen om situationen för europeiska studenter.

Studerande som funktionshindras har rätt till stöd. Alla lärosäten ska ha utsedda samordnare och det ska finnas bland annat anteckningshjälp, teckentolkning och lokaler med rätt utrustning för dessa studenter.

– Men högskolan kan missa att fånga upp många studenter som behöver stöd, säger Ulf Melin, generaldirektör för UHR. Lärosätena baserar sin statistik över studenter som funktionshindras på de studenter som själva har kontaktat samordnaren eller som samordnaren fått kännedom om på annat sätt. I undersökningen hade 64 procent av de studenter som funktionshindras inte haft någon kontakt med en samordnare – 16 procent visste inte ens om att den hjälpen fanns att få.

Fler kvinnor upplever sin funktionsnedsättning som ett hinder i studierna – 75 procent jämfört med 58 procent av män med funktionsnedsättning. Var tredje student med funktionsnedsättning anger att de har psykiska besvär och det är den vanligaste funktionsnedsättningen i studiesituationen.

Det finns positiva resultat i undersökningen: Studenter med funktionsnedsättning studerar utomlands i samma utsträckning som övriga studenter. Och 70 procent av studenter med funktionsnedsättning anser att lärarnas attityd gentemot studenter är bra eller mycket bra (78 procent för övriga studenter).

Men 17 procent av studenter med funktionsnedsättning anser sig ha blivit dåligt bemötta av administrativ personal (11 procent för övriga studenter).

Kontaktperson

Erica Finnerman, utredare
Telefon: 010-470 03 65
E-post: erica.finnerman@uhr.se

Senast uppdaterad: 5 juli 2023