Praktik vid EU:s institutioner, byråer och organ

Vill du prova på hur det är att arbeta vid EU:s institutioner, byråer eller organ? Det finns cirka 60 EU-praktikprogram för alla möjliga profiler. Du får inblick i EU:s arbete, kollegor från alla EU-länder, praktikantlön och samtidigt ökar dina chanser att få ett jobb inom EU:s förvaltning.

EU-praktik: så här funkar det!


Läs mer om hur du söker praktik och få inspiration till praktik inom EU:s instutitioner

Vill du göra praktik 2024?

Det finns massa olika praktikprogram att välja mellan och du kan göra praktik i hela världen. För att kunna göra praktik behöver du uppfylla dessa grundkrav: EU-medborgarskap, avslutad universitetsutbildning på minst tre år, och mycket goda kunskaper i minst två officiella EU-språk. 

Praktikprogram

Välj en praktik som passar dig!

Det finns cirka 60 praktikprogram vid EU:s institutioner, byråer och organ. Välj ett praktikprogram som passar dig, din utbildning, din profil och dina intressen.

Tänk på att du kan göra praktik i hela världen! Majoriteten av EU:s institutioner har sina kontor i Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike). Europeiska kommissionens representationer och Europaparlamentets kontor finns i huvudstäder i alla 27 EU-medlemsländer. I alla EU-medlemsländer finns en eller flera EU-byråer och myndigheter, till exempel ligger Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Stockholm. Vid 145 EU-delegationer runt om i världen kan du göra praktik med särskilt fokus på internationellt samarbete.

Vad kan du vänta dig av en EU-praktik?

En praktikplats inom EU:s förvaltning ger:

 • direkterfarenhet av arbetet vid EU:s institutioner, byråer och organ
 • kunskap om EU – inblick i  arbete och politik i EU-institutionerna
 • tillfälle att bidra till det dagliga arbetet inom EU:s förvaltning
 • chans att arbeta i en flerspråkig miljö med människor från olika kulturer och länder
 • kontakter inom EU:s förvaltning
 • personlig och yrkesmässig utveckling
 • möjlighet att dela med dig av tankar och kunskaper som du skaffat dig under dina studier
 • bo och praktisera i multikulturella städer

Vilka arbetsuppgifter har du som EU-praktikant?


Under EU-praktiken får du riktiga arbetsuppgifter och ansvarsområden. Du kan arbeta med:

 • att förbereda möten, grupparbeten, forum och offentliga sammanträden, skriva protokoll
 • att skapa, förbereda och/eller granska underlag för rapporter och dylikt, göra utredningar inom ramen för projekt
 • att svara på frågor från EU-medborgare, journalister och andra aktörer;
 • stöd till projektledning och projektgrupp
 • kommunikationsarbete
 • omvärldsbevakning och beredning av policydokument
 • att översätta dokument
 • att sammanställa dokumentation, skriva rapporter och så mycket mer.

Du kan välja att göra praktik under dina högskolestudier (när praktik är en obligatorisk del av studierna) eller att göra betald EU-praktik efter att du tagit kandidatexamen.

Mer information

Mer information om vilka institutioner som erbjuder praktikplatser hittar du på: Epso (European Personnel Selection Office) webbplats 

Prenumerera på Universitets- och högskolerådets nyhetsbrev Praktik och arbete i EU:s institutioner

Har du frågor kan du kontakta concours@uhr.se 

Senast uppdaterad: 30 maj 2024