Samarbete och utbyte - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Utvecklas genom internationellt samarbete och utbyte

Nå längre genom att lära från kollegor i andra länder, studera eller praktisera utomlands. Utbytet av idéer, kunskaper och erfarenheter utvecklar såväl de personer och organisationer som deltar, som utbildningsvärlden i stort.