Nordplus förberedande besök

Innan ni skickar in en ansökan till Nordplus kan ni söka bidrag för ett förberedande besök. Under besöket planerar ni projektet och förbereder ansökan tillsammans med era partners.

Vem som kan söka

Organisationer inom hela utbildningsområdet.

Vad ni kan söka för

Organisationen kan söka bidrag för att finansiera resa och uppehälle för personal som gör ett förberedande besök.

Länder som deltar

Länder i Norden och Baltikum.

Att träffas och diskutera det kommande samarbetet ger förutsättningar att arbeta fram en bra ansökan till

 • Nordplus junior
 • Nordplus vuxen
  och/eller
 • Nordplus Nordens språk.

Tillsammans kommer ni överens om och förbereder formerna för samarbetet, förankrar projektet, formulerar projektansökan och tar fram projektplaner. Organisationer inom hela utbildningsområdet kan söka.

Det är möjligt att söka bidrag inom Nordplus förberedande besök två gånger per år.

Om ansökan

Det är möjligt att söka bidrag inom Nordplus förberedande besök två gånger per år. Sista ansökningsdagar 2024 är

 • 1 februari
 • 1 oktober

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör ni läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering, bidrag och rapportering, med mera.

Högst två personer kan delta

Det är möjligt att få bidrag för högst två lärare per deltagarland. Vi beviljar bidrag för rese- och uppehållskostnader.

Högst fem dagars besök

Ett förberedande besök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar. Besöket genomförs hos en av de skolor eller organisationer som deltar.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansökningssystem Espresso. Ansökan öppnar senast en månad före sista ansökningsdag.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Ansökningar inskickade senast 1 februari får besked i maj. Ansökningar inskickade senast 1 oktober får besked efter några veckor (senast 1 november).

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar det förberedande besöket genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att projektperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Kontakta oss på e-post: nordplus@uhr.se

Vi jobbar med Nordplus förberedande besök:

 • Ingrid Gran, 010-470 04 49
 • Karin Kaikkonen, 010-470 04 45
 • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
 • Karin Ericson, 010-470 06 30

The first step towards a Nordic-Baltic exchange project

What do you need to getting started with an international exchange project? Watch this short movie from Nordplus!

Så funkar det

Att komma igång med ett internationellt samarbete kräver en del planering. Ett bra första steg för dig och dina kollegor är att åka på en planeringsresa.