Obetald praktik under högskolestudier

Du kan göra praktik i Bryssel under dina högskolestudier. Några EU-institutioner erbjuder praktik för högskolestuderande. Praktiken är oftast obetald.  

Praktik vid EU:s institutioner, byråer och organ

Inom EU:s förvaltning finns cirka 20 program som erbjuder praktik för högskolestuderande. För att söka obetald EU-praktik ska du:

  • vara minst 18 år
  • vara inskriven på ett universitet eller en högskola
  • vara EU-medborgare
  • ha mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken

Följande EU-institutioner och organ erbjuder praktik för högskolestuderande: Europeiska centralbanken, Europeiska revisionsrätten, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén), Europeiska investeringsbanken och vissa EU-byråer (till exempel Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, EASA), Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA med flera). Du kan söka praktik vid Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Obetald praktik kan ske i form av studiebesök, som en del av en Erasmustermin, examensarbete eller vanlig praktik. Praktiklängden varierar mellan sex veckor och tolv månader. Obetald praktik kan finansieras med CSN-medel eller Erasmusstipendier. Inom vissa praktikprogram får du ersättning i form av bidrag och ersättning av resekostnader.

OBS! Om du planerar att söka betald EU-praktik så tänk på att du inte kan söka betald EU-praktik om du har gjort någon form av praktik eller tjänstgöring under sex veckor inom institutionerna eller andra relaterade myndigheter (betald eller obetald) tidigare.

Det finns andra möjligheter till praktik i Bryssel, till exempel obetald praktik vid Sveriges ständiga representation (söker praktikanter två gånger per år) och praktik vid svenska regionkontor i Bryssel. Här kan du arbeta med intressebevakning i EU-relaterade frågor. Att göra praktik i Bryssel är en meriterande erfarenhet som stärker dina chanser att få betald EU-praktik. 

Samtliga praktikprogram hittar du på Epsos webbsida.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024