Antagning till avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. Utbildning på avancerad nivå ska ge studenterna

  • fördjupade kunskaper
  • ytterligare utvecklad förmåga och förutsättningar för att självständigt formulera frågeställningar samt genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
  • utvecklad förmåga att integrera kunskap, att analysera och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • ytterligare utvecklad förmåga och förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annan kvalificerad verksamhet.

Diagram över nivåerna i svensk högre utbildning

Antagning till program på avancerad nivå

För antagning till program på avancerad nivå krävs något av följande:

  • avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå
  • motsvarande utländsk examen
  • motsvarande kvalifikationer.

För vissa program på avancerad nivå som leder till yrkesexamina kan det krävas att man har en viss examen eller yrkeslegitimation.

Högskolorna kan även ställa krav på särskild behörighet. Dessa krav ska vara helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen.

En sökande kan vara behörig till avancerad nivå utan att uppfylla formella krav, genom att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen tack vare någon annan omständighet.

Antagning till fristående kurser på avancerad nivå

För att vara behörig att läsa fristående kurser krävs att man har genomgått utbildning på grundnivå, alltså krävs ingen examen. Man kan också vara behörig genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller genom någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Senast uppdaterad: 19 mars 2021