Eurostudent

Eurostudent är en återkommande enkätundersökning som jämför ekonomiska och sociala villkor för studenter i Europa. Under Eurostudent 8 fick 40 000 studenter i Sverige chansen att svara i april–maj 2022. UHR har i uppdrag av regeringen att svara för det svenska deltagandet i enkätundersökningen.

Det är många frågor som ingår i den omfattande undersökningen, bland annat:

  • Hur ser din ekonomi ut?
  • Arbetar du vid sidan av dina studier?
  • Hur bor du? 
  • Hur nöjd är du med dina studier?
  • Har du studerat eller praktiserat utomlands?

Under Eurostudent 8 fanns även med fyra ytterligare grupper av frågor inom:

  • Erfarenheter av diskriminering
  • Effekter av Covid-19-pandemin
  • Digitalisering av undervisning och studentliv
  • Psykisk hälsa och välbefinnande

Digital enkät i 25 länder

Tjogofem länder deltar i Eurostudent 8-undersökningen som ska ta reda på hur det är att vara student i Sverige och i Europa. Undersökningen ska ge svar på vilken betydelse studenternas sociala och ekonomiska situation har för studenternas möjligheter att starta och fullfölja sina utbildningar.

Den svenska delen av undersökningen består av en digital enkät som skickades till studenter vid svenska universitet och högskolor våren 2022.

UHR analyserar resultaten

UHR medverkar vid utformningen av den gemensamma europeiska undersökningen och svarar för genomförandet av den svenska delen. UHR kommer att analysera och tolka resultatet av enkätundersökningen inom det studiesociala området och sprida resultaten av den internationellt jämförande undersökningen.

Studenternas svar och e-post är skyddade av sekretess enligt 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) jämfört med 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Eurostudent frågeformulär (pdf)

Kontakt 

Jari Rusanen
telefon: 010-470 03 00
e-post: jari.rusanen@uhr.se

Senast uppdaterad: 15 juli 2024