Andra krav, annan platsfördelning och alternativt urval

Här hittar du som arbetar på universitet eller högskola ansökningsformulär för begäran om yttrande och ansökan om tillstånd. Bestämmelser om behörighet och urval till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare finns i Högskoleförordningens sjunde kapitel.

Begäran om yttrande över lärosätets förslag till andra krav

Universitets- och högskolerådet föreskriver om vilka särskilda behörigheter som ska användas för en utbildning som leder till en yrkesexamen. För övriga utbildningar föreskriver UHR om vilka gymnasiekurser som högskolorna kan använda för särskilda behörigheter.

Ett lärosäte kan föreskriva om andra krav utöver vad den aktuella särskilda behörigheten tillåter. Innan lärosätet fattar beslut om andra krav ska UHR yttra sig över förslaget.

Du hittar information om vad en begäran behöver innehålla längst ner på denna sida under Relaterade sidor och dokument.

Till begäran om yttrande över om andra krav

Ansökan om alternativt urval och annan platsfördelning

Lärosäten får själva bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas till högst en tredjedel av platserna på en utbildning. En urvalsgrund som bestäms av högskolan ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen.

Efter att UHR har gett tillstånd kan andelen få utökas till fler än en tredjedel. Det kan också ges tillstånd att använda en annan platsfördelning än den som anges i högskoleförordningen när det gäller betyg och högskoleprov.

Till utbildning som inte har konstnärlig inriktning måste en viss andel av platserna alltid fördelas på grundval av betyg och resultat från högskoleprovet.

Du hittar information om vad en ansökan behöver innehålla längst ner på denna sida under Relaterade sidor och dokument. 

Till ansökan om annan platsfördelning/alternativt urval

Kontakt

Frågor om yttranden eller tillstånd kan ställas till UHR via e-post: tilltradesfragor@uhr.se eller telefon: 010-470 03 00.

Senast uppdaterad: 26 juli 2023