Begäran om yttrande över lärosätets förslag på föreskrifter om andra behörighetsvillkor

Detta gäller för utbildning som börjar efter 31 maj 2022. 

Ansökan om yttrande

Examenstyp Nödvändigt fält

Granska och skicka in

Lärosäte

Examenstyp

Ange generell examen

Ange konstnärlig examen

Utbildningens namn

Ange yrkesexamen

Utbildningens namn

Kontaktperson (för- och efternamn)

Telefon till kontaktperson

E-post till kontaktperson

Ladda upp bilagor (pdf)

Senast uppdaterad: 14 november 2023