Att arbeta inom ett reglerat yrke inom EU/EES

Ett reglerat yrke är ett yrke som det krävs någon form av (statligt) tillstånd för att få utöva, exempelvis en legitimation, auktorisation eller behörighet. Oftast krävs det en särskild utbildning för att kunna få tillstånd att arbeta inom yrket, till exempel krävs det sjuksköterskeutbildning för att få legitimation som sjuksköterska.

Ett yrke regleras ofta för att samhället vill skydda konsumenten eller den som utövar det reglerade yrket om det är ett riskfyllt yrke. Vanliga exempel på yrken som ofta är reglerade är yrken inom hälso- och sjukvård, undervisning av barn samt bygg- och transportyrken.

Olika länder reglerar olika yrken

Den som vill arbeta i ett EU/EES-land där yrket är reglerat kan behöva ansöka om tillstånd för att få rätt att arbeta inom sitt yrke. För att underlätta för personer som vill utöva ett reglerat yrke inom EU, finns det bestämmelser om hur sådana ansökningar ska hanteras. Bestämmelserna finns i yrkeskvalifikationsdirektivet och gäller allt från handläggningstider till vilka dokument du som sökande kan förväntas skicka med din ansökan.

Yrkesregleringen varierar inom EU, det vill säga olika länder kan reglera olika yrken. Sök i EU-kommissionens databas för reglerade yrken för att ta reda på om ditt yrke är reglerat i det land som du vill arbeta i.

Arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige

Du ansöker om rätt att arbeta inom ett reglerat yrke hos den myndighet som ansvarar för just det yrket i Sverige.

I Sverige finns det omkring 40 reglerade yrken. 
Lista över reglerade yrken och behöriga myndigheter i Sverige.

Rådgivningscentrum

I varje land inom EU finns det ett rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet som kan hjälpa dem som vill arbeta inom ett reglerat yrke. UHR är Sveriges rådgivningscentrum.

Senast uppdaterad: 3 februari 2023