Hållbarhet och integration i nordisk vision

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 2030.

Att stärka utbildningssamarbeten och förbereda elever, studenter och vuxna för en grönare framtid. Det är fokus för Nordplus under ansökningsomgångarna de närmaste åren.

- Miljöproblemen blir mer och mer påtagliga i alla delar av samhället och för med sig både nya möjligheter och utmaningar, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus junior. I arbetet med att lösa problemen spelar utbildning en viktig roll. Därför efterlyser vi projektansökningar med innovativa idéer kring hur utbildning på alla nivåer kan engagera barn, unga och vuxna i arbetet för en grönare framtid.

Projekt ska stötta skolans utvecklingsbehov

Biologisk mångfald, klimat, naturresurser, konsumtion och energi är några exempel på teman för projekt inom det nya fokusområdet. Betyder det att chansen att få bidrag för ett projekt är större om man knyter det till en fråga inom miljöområdet?

- Våra fokusområden handlar mer om att vi uppmuntrar, uppmärksammar och sprider projekt som håller sig inom temat, svarar Susanne Hagström Larsson. Men vi är alltid öppna för alla sorters projekt. Det viktigaste är att projekten handlar om de utvecklingsbehov utbildningsorganisationen har. När det gäller skolan har vi inom Nordplus junior sett att just natur och klimat och Agenda 2030 är relevanta områden att samarbeta kring.

Senast uppdaterad: 24 april 2024