Begäran om yttrande över utländsk utbildning eller information om utbildningssystem

Myndighet

För att använda det här formuläret behöver du ha en inloggningsnyckel som varje myndighet har fått från UHR. Kontakta UHR på ry@uhr.se om du inte har fått den.

Kontrollera att du får en bekräftelse med e-post på att vi har mottagit ärendet, annars kontakta oss på ry@uhr.se.

Läs gärna användarmanualen för formuläret (pdf) innan du startar.

Fält med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i.

Typ av ärende Nödvändigt fält

Förfrågan om utbildningssystem

Fält med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i.

Skyddad identitet

Begäran om yttrande enligt YKD

Fält med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i.

Skyddad identitet

Särskild information vid överklagande

Du valde Ärendet är överklagat, vänligen fyll i följande:

Särskild information

Du valde Särskild information om ärendet, vänligen fyll i följande:

Bilagor

Här kan du ladda upp de dokument som är relevanta för ärendet. Du kan endast ladda upp pdf-filer.
I nästa steg kan du granska informationen som du har angett.

Bilagor

Här kan du ladda upp de dokument som är relevanta för ärendet. Du kan endast ladda upp pdf-filer.
I nästa steg kan du granska informationen som du har angett.

Granska och skicka in

Typ av ärende

Ert ärendenummer

Utbildningsland för huvudkvalifikation

Reglerat yrke

Förnamn

Efternamn

Personnummer eller födelsedatum

Skyddad identitet

Ställ din fråga

Ert ärendenummer

Förnamn

Efternamn

Personnummer eller födelsedatum

Skyddad identitet

Reglerat yrke

Auktorisation inom reglerat yrke

Utbildningsland för huvudkvalifikation

Övrigt

Särskild information om ärendet

Slutdatum vid överklagan

Tidigare ärendenummer hos UHR

Tidigare ärendenummer hos behörig myndighet

Examensbevis - originalspråk

Examensbevis - översättning

Ämnesförteckning - originalspråk

Ämnesförteckning - översättning

Övrig information

Ämnesförteckning översättning

Ämnesförteckning originalspråk

Kursplan

Examensbevis översättning

Examensbevis originalspråk

Övrigt

 

Kontrollera uppgifterna! Klicka sedan på "Skicka in" för att skicka ärendet till UHR.