Det här gör Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en myndighet som skapar förutsättningar för att möta behovet av kompetens, nu och i framtiden.

Vi främjar det livslånga lärandet och öppnar dörrar till utbildning, karriär och arbetsliv både i Sverige och internationellt. Vi gör det också enklare att hitta, välja och anmäla sig till en utbildning så att alla som vill vidare får möjlighet att hitta sin plats.

För att lyckas förvaltar och utvecklar vi digitala plattformar och tjänster i samverkan med utbildningssektorn. Vårt arbete leder till högre kvalitet och ökad internationalisering. Vi bidrar även med insikter och rekommendationer som stärker Sverige som kunskapsnation.

Våra verksamhetsområden innebär att:

  • Vi informerar om utbildning och högskolestudier.
  • Vi samordnar antagningen till högskolan.
  • Vi ansvarar för högskoleprovet.
  • Vi främjar och stödjer internationellt samarbete och utbyte för hela utbildningssektorn.
  • Vi presenterar möjligheter till kompetensutveckling eller arbete i ett annat land.
  • Vi underlättar för personer med utländsk utbildning att komma vidare i studier och arbetsliv.
  • Vi utvecklar digitala tjänster tillsammans med lärosäten.
  • Vi bidrar med analyser och rekommendationer som främjar svensk utbildning.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024