Referensramar för svenska kvalifikationer och examina

En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande och kan till exempel vara examina, slutbetyg eller diplom. De flesta kvalifikationer som är reglerade enligt svensk författning är inplacerade i referensramar. Referensramarna ger information om nivån på vad en person med en kvalifikation förväntas veta, förstå och kunna göra.

I Sverige finns Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och en referensram specifikt för högskoleexamina. Båda dessa referensramar utgörs av ett antal nivåer som är jämförbara med nivåer i europeiska referensramar. Det ska underlätta jämförelser när man söker studier eller arbete över nationsgränser.

Bilden visar hur nivåerna i de svenska referensramarna (Sveriges NQF) förhåller sig till nivåerna i de europeiska referensramarna. Bilden visar också vilken nivå svenska slutbetyg och examina, samt vissa andra reglerade kvalifikationer, är placerade på (syns ej på surfplatta eller mobiltelefon). Klicka i bilden för att få mer information om referensramar, nivåer och kvalifikationer. Alla svenska kvalifikationer syns inte i bilden.

Även kvalifikationer utanför de offentliga skolsystemen kan få en bestämd SeQF-nivå. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.