För dig som arbetar med bedömning av utländsk utbildning

Här har vi samlat information som är användbar för dig som till exempel arbetar med bedömning av utländsk utbildning på universitet eller högskola. Som bedömningstjänsten, NARIC-portalen, bedömningshandboken, med mera.

Bedömningstjänsten

Genom UHR:s bedömningstjänst kan du snabbt se den svenska motsvarigheten till många utländska utbildningar:

Bedömningstjänsten

NARIC-portalen för erkännande av utländsk utbildning

NARIC-portalen vänder sig till dig som till exempel arbetar med bedömning av utländsk utbildning på universitet eller högskola.

Här hittar du bland annat information om olika länders utbildningssystem och vad du bör tänka på när du bedömer utländska examina, ser tidigare utlåtanden över utländsk högskoleutbildning eller ställer en fråga till våra handläggare. Portalen är primärt för antagningshandläggare inom högskolan, men fungerar även för vägledare, etableringshandläggare vid Arbetsförmedlingen och handläggare vid Migrationsverket.

Logga in på NARIC-portalen (för dig som är medlem och som arbetar på till exempel högskola med bedömning av utländsk utbildning).

  • Om du har ett konto på webbplatsen NyA Användarstöd kan du logga in direkt även i Naric-portalen genom att välja "Logga in".
  • Om du inte kan använda den inloggningen så ska du ansöka om ett användarkonto för Naric-portalen. 

Det enklaste är att skapa ett användarkonto via "Shibboleth" (inloggning som används av lärosäten och en del andra myndigheter) men om du inte har tillgång till det så ansöker du om ett konto med din e-post.

EAR-manualen

EAR är en praktisk, europeisk manual för bedömning av utländsk utbildning.

Här finns presentationer av begrepp och processer, tips, exempel på ”best practise” och länkar presenterade på ett överskådligt sätt, som är till stor hjälp i arbetet med bedömning av utländsk utbildning. Manualen har tagits fram av ENIC-NARIC-nätverket i samarbete med anställda vid högskolor i Europa. 

EAR-HEI, European Area of Recognition Manual for Higher Education Institutions, riktar sig till dig som är antagnings- eller examenshandläggare på universitet eller högskola:

EAR-HEI, Europeisk manual för erkännande av kvalifikationer för högre utbildning - översatt till svenska 2018 (pdf) 

EAR-HEI, European Area of Recognition for Higher Education Institutions (3rd edition pdf) (Uppdaterad 2020)

Det finns även en mer generell EAR-manual som främst riktar sig till ENIC-NARIC-nätverket.

Bedömningshandboken

Handboken visar bland annat vilka utbildningar som ger grundläggande behörighet till högskolestudier och vad dokumenten heter. Den är framför allt ett verktyg för antagningshandläggare, men vägledare kan till exempel stämma av behörighetsnivåer från vissa länder.

Bedömningshandboken - utländska gymnasiebetyg

Referensramar för svenska kvalifikationer

En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande och kan till exempel vara examina, slutbetyg eller diplom. De flesta kvalifikationer som är reglerade enligt svensk författning är inplacerade i referensramar. Referensramarna ger information om nivån på vad en person med en kvalifikation förväntas veta, förstå och kunna göra.

Referensramar för svenska kvalifikationer

Statistik och rapporter

Statistik över antal ansökningar om bedömning av utländsk utbildning, antal personer som har ansökt, med mera.

Statistik och rapporter

Senast uppdaterad: 22 maj 2024