Lyssna

Statistik och rapporter

Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 2−5 månader.

Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Statistik

Antal ansökningar om bedömning av utländsk utbildning:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2020 9 662 2 103 9 444 21 209
2019 10 588 2 438 10 099 23 125
2018 11 731 2 942 10 991 25 664
2017 13 709 3 632 11 846 29 187
2016 12 209 3 456 11 707 27 372
2015 10 320 2 719 9 835 22 874

Observera att en person kan ha ansökt om bedömning av flera utbildningar.

Antal personer som har ansökt om en bedömning:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2020 8 993 1 998 8 805 18 543
2019 9 830 2 288 9 335 18 536
2018 10 674 2 759 10 212 20 522
2017 12 605 3 447 10 979 23 470
2016 11 331 3 348 10 829 22 169

Observera att en person kan ha flera utbildningar.

Antal avgjorda ärenden:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2020 8 789 2 134 9 993 20 916
2019 10 798 2 742 10 826 24 366
2018 12 400 3 605 12 005 28 010
2017 14 147 3 466 11 750 29 363
2016 11 630 2 898 10 869 25 397
2015 11 675 3201 8 718 23 594

Observera att en person kan ha flera ärenden.

De länder som ligger i topp för respektive utbildningsnivå år 2020 är:

Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning
Syrien Syrien Indien
Iran Iran Iran
Irak Irak Syrien
Turkiet  Ryssland Turkiet
Polen Indien Storbritannien
Serbien Ukraina Irak

 

Rapport: Effekter av utlåtandet över utländsk akademisk utbildning

Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige visar UHR i en studie. Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Detta visar UHR:s studie som genomfördes under 2013.

Läs mer om UHR:s studie.

Broschyren "Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" innehåller en kortversion av innehållet i rapporten om effekter av utlåtandet. Dessutom finns det beskrivning av hur bedömningsverksamheten fungerar.

"Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" (pdf).

Senast uppdaterad: 7 februari 2024