Europass CV

Alla som vill använda Europass kan komma igång genom att fylla i Europass CV.

Med hjälp av Europass CV synliggör du dina färdigheter och kvalifikationer. Andra Europassdokument kan bifogas i meritförteckningen.

Europass CV är en mall för meritförteckningar som översatts till alla språk inom EU/EES. Här kan du samla uppgifter om din utbildning och arbetserfarenhet, dina språkkunskaper och de färdigheter och kunskaper du förvärvat utanför det officiella utbildningssystemet.

Mallar för meritförteckningar på olika språk kan hämtas från Europass webbportal, där du också hittar exempel på hur du fyller i meritförteckningen.

Senast uppdaterad: 12 december 2023